Svetlana Frolukova

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 2007, eriala: slaavi filoloogia (poola/tšehhi keel), lisaeriala: eesti keel võõrkeelena; Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2019, eriala: Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2008, Dialoogis töötab alates 2008.  

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Svetlana Frolukova on pädev läbi viima A2-, B1, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ja töötanud seejärel eesti ja vene keele õpetajana.

Dialoogi suurepärases kollektiivis töötan eesti keele õpetajana juba üle 10 aasta.

Õpetajatöö positiivsete ja võluvate külgedena näen võimalust suhelda paljude uute inimestega ning minu puhul anda õpilastele edasi enda huvi eesti keele ja kultuuri vastu.

Mulle meeldivad nii eratunnid kui ka töö rühmadega, eriti tahaks õpetada eesti keelt täiskasvanutele A1, A2, B1, ja B2 tasemetel.

Lemmikõpikuid on mul palju, aga ekstra võiks tõsta esile järgmisi: „Suhtleme Eestis“, „T nagu Tallinn“, „K nagu Kihnu“, „Naljaga pooleks“, „Eesti keel täiskasvanutele“.

Tööst vabal ajal õpin, reisin ja olen lihtsalt oma perekonnaga.