Teenused ja tingimused

Põhiteenused

Dialoog pakub kirjalikke, suuliseid ja referatiivseid tõlketeenuseid.

Tarbetõlge (standardtõlge, tavatõlge) on tõlketeenus, mis hõlmab väga laia spektrit alates kirjavahetustest kuni seminarideni, kus ei kasutata spetsiifilist terminoloogiat. Levinuim tõlketeenus ongi tarbe- ehk tavatõlge, mille puhul on tekst edasi antud grammatiliselt, ortograafiliselt ja semantiliselt korrektselt, on arusaadav ning vastab oma funktsioonilt ja täpsuselt originaalmaterjalile. Algtekstis puudub spetsiifiline sõnavara või seda leidub tekstis väga vähe (loe täpsemalt siit).
Erialane tõlge tähendab tekste ja suulist vestlust, milles esinevad terminid, oskuskeel ja muu sõnavara, mis on arusaadav ainult kitsale inimeste ringile. Erialase teksti tõlge nõuab tõlkijalt lisaks keeleoskusele ka spetsiifilisi teadmisi (täpsemalt loe siit).
Reklaami tõlge on keerulisem kui erialane tõlge, kuna selle puhul peab arvestama reklaami tarbija alateadlikku reklaamitaju ning alg- ja sihtkeele kultuuri erinevusi. Tõlkijal peab olema oskus leida sõnastus, mille tulemusena peab sihtrühmal tekkima algteksti mõjuga sarnane reaktsioon.
Kirjanduslik tõlge hõlmab proosa ja luule tõlkimist. Dialoog neid teenused ei osuta, kuid võib vajaduse korral soovitada (ja on seda juba mitmel korral teinud) häid ilukirjanduse tõlkijaid.

Lisateenused

Lisateenused hõlmavad toimetamist.

Erialane toimetamine on teenus, mida osutavad erialaspetsialistid. Kui tõlkija puutub esimest korda kokku uue valdkonna tekstiga, mis sisaldab tundmatuid termineid, on nende õige kasutamise üle vaja nõu pidada vastava eriala kogenud spetsialistiga, kes on sihtkeele kandja.
Tõlkekeelte võrdlev toimetamine on teenus, mille puhul juhib tõlkija tähelepanu valesti tõlgitud kohtadele.
Tehnilise toimetamise ehk korrektuuriga parandatakse sihtkeele grammatika-, stiili- ja trükivead ning valed kirjavahemärgid ja numbrid, millega kõige rohkem eksitakse.
Lisateenuste hulka kuuluvad ka arvutitööd, millega muudame käsitsi koostatud tekstid elektrooniliseks. Need anname tellijale üle mälupulgal ja paberil.
Dialoogist saab tellida ka kujundustöid. Võime teha elektroonilistest reklaamidest, juhenditest, brošüüridest ja raamatutest spiraal- ja liimiköited.
Dialoogist saab tellida originaaldokumentide skaneerimist ja koopiate tegemist, muu hulgas notari kinnituse või tõlkebüroo pitseriga.
Ankeetide täitmine võõrkeeles. Seda teeme koostöös tellija ja tõlkijaga Dialoogi büroos.

Tingimused

Dialoogi teenuste tingimused sobivad igaühele, kelle elutempo on kiire ja kes hindab head kvaliteet. Tõlketöö tegemine kokkulepitud ajaks või isegi varem on meie peamine kohustus.

Dialoog pakub lühikesi tähtaegu, kuid vajaduse korral saame teha ka kiirtööd.

Dialoog pakub 10% soodustust pensionäridele ja üliõpilastele.

Meie soovime kliendilt teada milliseid dokumente on vaja tõlkida, kas asutus, kellele tõlked esitatakse, nõuab dokumentide apostillimist, ning kas piisab tõlkebüroo pitseriga kinnitusest ja tõlkekorraldaja allkirjast või on vajalik vandetõlgi kinnitus.

Kui tõlkija leiab tõlkimisel originaaltekstis valed andmed, ei ole ta pädev neid vigu parandama, kuid meie kohustus on tellijat sellest teavitada.

Mõnikord märkab tellija vigu andmetes alles siis, kui töö on tehtud ja kinnitatud. Sellisel juhul võib ta pöörduda nende poole, kes vigase dokumendi koostasid, ja tuua meile tõlkimiseks parandatud tekst. Kuid see on juba uus tellimus.

Meie tõlkijad on kohusetundlikud ja täpsed ning eksimusi esineb tõlgetes väga harva, üksnes erandjuhtudel. Kui see siiski juhtub, parandab Dialoog vead oma kulul ja väljastab kliendile tasuta uuesti kinnitatud õige tõlke.

Kontaktandmed

Kui soovite tõlkida või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55640737, translate@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640688, tallinn@dialoog.ee

Narvas Kreenholmi 3, tel. 55560235, narva@dialoog.ee