Tiina Kitsemets

Haridus: Kõrgem, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1980, eriala: eesti keel ja kirjandus, võrdsustatult MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1989, Dialoogis töötab alates 2016.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Tiina Kitsemets on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetajast:

Tiina Kitsemets lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse osakonna. Ta töötas ajalehes Noorte Hääl korrektorina ning koolis ja tehnikumis eesti keele õpetajana.

Pärast täiendusõppe omandamist õpetab ta kümme aastat eesti keelt võõrkeelena ja valmistab edukalt ette oma õpilasi riigieksamite sooritamiseks A2, B1, C1 kategoorias.

Tiina Kitsemets on töötanud Koolituskeskuses Dialoog alates 2016. aastast.

Vabal ajal talle meeldib süüa teha, tegeleb aiandusega, uurib emakeele ajalugu ja perekonna sugupuud. Ta on Eesti Genealoogide Seltsi liige.