Aule Leesmäe

Haridus: kõrgem, Tartu Ülikool 1995, baccalaureus artiumi kraad eesti keel (võõrkeelena) erialal. Tartu Ülikooli Pedagoogikakeskus 1996, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti õppekeelega koolis

Pedagoogiline kogemus: eesti ja hispaania keele eratundide andmise kogemus, Dialoogis töötab alates 2021.  

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Aule Leesmäe on pädev läbi viima A2-, B1-, ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

1995 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis eriala eesti keele võõrkeelena. Tartu Ülikooli Pedagoogikakeskuses, mille ma lõpetasin 1996. aastal, omandasin eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse mitte-eesti õppekeelega koolis.
Ammune ja pidevalt süvenev huvi hispaania keele, maa ja kultuuri vastu viis mind pärast ülikooli lõpetamist Hispaaniasse elama. Hispaanias olen hispaania keelt õppinud mitmetel kursustel, olen sooritanud hispaania keele eksami tasemele C1.
Arvan, et parim abimees võõrkeele õppimisel on õpilase suur huvi ja motivatsioon. Õpetaja on teadmiste jagaja, suunaja, abistaja. Eelistan õpetada keelt eratundides või väikestes rühmades. Nii on õpetaja-õpilase suhe tihedam ja vast ka õppetöö on tulemuslikum.
Vabal ajal joonistan, loen, viibin looduses, tõlgin. Minu suurim kirg on reisimine.
Soovin edu ja julget pealehakkamist kõigile keeleõppijatele!