Jana Laknovskaja

Haridus:  Kõrgem, Tallinna Ülikool 2005, eriala: vene filoloogia BA, lisaeriala: toimetamine; Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2015, eriala: Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2012.

Õpetaja endast:

Hariduselt olen vene filoloog ja eesti keele teise keelena õpetaja. 

Eesti keelt olen õpetanud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Olen veendunud selles, et tunnid peavad olema huvitavad nii õpilastele kui ka õpetajale ning õpetaja roll on siin väga tähtis. Minu jaoks on väga oluline õpilastega ühise keele leidmine.

Õpikutest kasutan tavaliselt Mall Pesti ja Helve Ahi „E nagu Eesti“ ning “K nagu Kihnu”

Vabal ajal toimetan aias, reisin, loen ilukirjandust ning teen sporti.


Haridus:
 kõrgem, võrdlustatud MA: Tartu Ülikool 1989, eriala: tugispetsialist, logopeed; Tartu Ülikooli Narva kolledž 2007, eriala: eesti keel teise keelena. 

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1998, Dialoogis töötab alates 2006.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Erika Lättemaa on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledži. Mu eriala on eesti keele kui teise keele õpetaja.

Dialoogiga teen koostööd aastast 2006. Sellest tööst on saanud minu peamine hobi.

Rõõmu pakub nii eratund kui rühmatöö, olgu õpilaste tase siis A1 või C1 – kõik sõltub õppijast, tema soovidest ning vajadustest.

Lemmikõpikut pole, kuna igas õpikus on midagi toredat ja kasulikku.

Olen suur loomasõber, kodus on mul kaks kassi.

Armastan sporti ja muusikat. Meelsasti olen mere ääres, kuna meri on see, mis annab jõudu ja hingerahu.