Reet Vääri

Haridus: Kõrgem, Tartu Riiklik Ülikool 1966, eriala: eesti filoloogia, võrdsustatult MA; Tartu Ülikool 1994, eriala: pedagoogika MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1966, Dialoogis töötab alates 2008.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Reet Vääri on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina soome-ugri keelte erialal ja töötanud ülikoolis palju aastaid. Tulevased eesti keele ja kirjanduse õpetajad olid minu üliõpilased. Mul on pedagoogikamagistrikraad eesti keele metoodika alal.

Dialoogi suurepärasesse kollektiivi kuulun 2008. aastast. Mulle meeldib töötada õppijatega eesti keele kesk- ja kõrgtasemel, samuti läbi viia akadeemilise eesti keele kursusi.

Olen riigieksamikirjandite hindamiskomisjoni liige ja eesti keele riiklike tasemeeksamite läbiviija (A2, B1, B2, C1). Käesoleval ajal olen leidnud väga meeldivat rakendust Tartu Ülikooli muuseumis, sisestan ja kirjeldan elektrooniliselt soome-ugri keeleteadlaste ja eesti kirjanike fotokogusid muuseumi infosüsteemi.

Meelistegevusteks ja -harrastusteks on osalemine seltside töös, väljaannete koostamine ning keeletoimetamine – olen Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatuse esimees ning kogumiku Keelekaitsja peatoimetaja. Ka sport on mind paelunud noorusest saadik: olen olnud aktiivne sportlane akadeemilises sõudmises, koguni mitmekordne Eesti meister neljases paadiklassis.

Lugemine, reisimine ja lähedastega suhtlemine on igaühe jaoks olulised tegevused – nii ka mulle.