Nadežda Peterson

Olen lõpetanud Sankt-Peterburi Polütehnikum raamatupidaja erialal. Edasi õppisin erakoolis KEA – juhiabi-asjaajajaks.

Alates 2008 töötan Dialoogi Narva esinduses juhiabina.

Töötan Dialoogis juba 11 aastat, teen oma kohustusi hea meelega. Töö on mitmekesine, hubased tööruumid ja sõbralik tööatmosfäär.

Oma töös ma täidan palju kohustusi: võtan vastu õpikute tellimusi, külastan koolid, teen arved klientidele, vastutan inventuuride eest Narva ja Tallinna esindustes, juhi äraolekul täidan kõik tema kohustusi. Ülesanne täitmisel minu töös tuleb palju suhelda klientidega, partneritega, Dialoogi kolleegidega ja see on mõnikord keeruline ja ka meeldiv töökülg.

Ma alati arvasin, et töös on peamine – tulemus. Tean, et saavutada kõrged tulemused saab ainul, kui meeskonna töö on kõrgel tasemel, nagu meil Dialoogis.

Vabal ajal meeldib tegelda aeroobikaga. Meeldib kokata. Nädalavahetused veeta oma perega looduses.