Laste keeltekeskus

Alates 2003. aastast töötab Dialoogis Laste Keeltekeskus, kus saavad õppida lapsed alates neljandast eluaastast kuni gümnaasiumi lõpetamiseni.

Laste Keeltekeskuses saab õppida inglise ja eesti keelt nii rühmades kui ka individuaalselt. Individuaalõppes on meil lapsed ja noored õppinud ka vene, saksa, soome, rootsi, prantsuse keelt.

Õppeaasta Laste Keeltekeskuses algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu. Koolituste kalendriga saab tutvuda siin.

Koolieelikute tunnid toimuvad üks kord nädalavahetusel. Algkooli õpilastel toimub töö üks või kaks korda nädalas. Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

Põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste akadeemiline tund kestab tavapärased 45 minutit. Põhikooli õpilaste koolitus toimub kaks korda nädalas ja kestab 60 min, mis on 1,33 akadeemilist tundi korraga.

Gümnaasiuminoorte tunnid toimuvad 2 korda nädalas 2 ak.tundi korraga. Mõned grupid töötavad 3 ak.tundi korraga.

Laste Keeltekeskuse õppekavad on 30-, 60- ja 80-tunnised (ak.tund).

Tunnid toimuvad mugavates õpperuumides. Väikestele koolieelikutele on ruumides spetsiaalne mööbel.

Mõned tunnid toimuvad ka lasteaedades, kellega Dialoog juba mitu aastat koostööd teeb.

Vt. Meie ruumid

Õpperühmad Koolituskeskuses on väikesed: 5 kuni 8 last. Mõned lapsevanemad tellivad oma lapsele koolituse individuaalõppena. Meil on juba väga hea kogemus lastekoolitusel ka Skype vahendusel. See on oluline lastele, kes ei ela linnas, kus asuvad Dialoogi õpperuumid, Viimasel aastal oleme Skype vahendusel õpetanud soome, prantsuse ja saksa keelt.

Tundides kasutame erinevaid õppematerjale. Inglise keele õppimisel on nendeks kaasaegsed Inglise kirjastuste poolt välja antud õpikud: nt English Adventure – koolieelikutele, Team Together – algkooli lastele, Gold Experience – põhikooli noortele ja gümnaasiuminoortele.

Koolituskeskuse Dialoog õppekavad on kinnitatud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumis ning vastavad üldhariduskooli programmile – koolitus toetab lapse edukat õppimist koolis. Iga õppija nimi on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis (EHIS). See garanteerib vanematele 20% tagastamise lapse koolituskuludelt tuludeklaratsiooni esitamisel. Laste Keeltekeskuses kehtib mitmekesine soodustuste ja toetuste süsteem peredele, kust samast perest õpib Dialoogis korraga 2 last, ja lastele, kes ei puudunud koolituselt ühtegi korda õppeaasta jooksul.

Huvitavad, laste- ja noortepäraselt koostatud õpikud sisaldavad ülesandeid nii suhtluskeele kui grammatika arendamiseks, samuti antakse edasi teadmisi vastavate maade kultuuri kohta. Õpilastega tegelevad haritud, kogenud ja energilised õpetajad, kes korraldavad õppeprotsessi põnevalt.

Võõrkeeli saab õppida neljateistkümnel erineval tasemel. Tase määratakse kindlaks keeletestiga. Sobiva õpperühmaga saab liituda igal ajal. Õppeaasta jooksul sooritatakse mitu testi, et kontrollida õppija edasiminekut ja anda tagasisidet lapsevanematele. Kooli lõpetamisel saavad õpilased tunnistuse. Mais on võimalik sooritada rahvusvahelist inglise keele eksamit Oxford Online Test.

Dialoogi kursuste lõpetanutel on võimalik sooritada Tallinna Ülikoolis rahvusvahelisi eksameid (näit. IELTS, FCE või CAE). Eksamid on tasulised. Eksamitunnistus annab vabastuse gümnaasiumi lõpueksamist ning annab õiguse taotleda õppimisvõimalust Euroopa ülikoolides.

Suvevaheajal võivad lapsed mõne nädala veeta keelelaagris Suurbritannias, või Ameerika Ühendriikides. Vaheldumisi vabaaja üritustega toimuvad laagris ka mängulises vormis keeletunnid.

Koolituste kalendriga saab tutvuda siin.

Kontaktandmed

Kui soovite registreerida kursusele või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55613474, koolitus@dialoog.ee
Tallinnas(digibüroo), tel. 55640737, tallinn@dialoog.ee
Narvas Kreenholmi 3, tel. 5135725, koolituskeskus@dialoog.ee