Õpikute hinnangud

English Аdventure
Pearson

Selle sarja õpikuid kasutatakse nooremate õpilaste (koolieelikute ja põhikooliõpilaste) tundides. Õpikutes on värvilised pildid Disney koomiksitegelastega, suur hulk kuulamisülesandeid, mis aitavad lastel õppida kõnet kõrva järgi tajuma. Töövihik sisaldab mitmesuguseid praktilisi ülesandeid, mis aitavad lastel kiiresti omandada teadmisi käsitletavatel teemadel. English Adventure õppevahendite järgi töötamine on lihtne ning mänguline õppevorm aitab klassiruumis luua hea õhkkonna.

Maria Lauren – inglise keele õpetaja, Narva
18.05.2020

SpeakOut
Pearson

Täiskasvanute keeleõppes kasutan õpikusarja SpeakOut erinevaid tasemeid. Õpikute teemad on asjakohased ja huvitavad. Õppekomplekt sisaldab harjutusi kõigi keeleõppe osaoskuste arendamiseks alates sõnavarast kuni kõnelemiseni. Meeldib, et videomaterjaliga töötamisel saab kasutada subtiitreid, mis on algajale keeleõppijale suureks abiks.

Maria Lauren – inglise keele õpetaja, Narva
18.05.2020

Beste Freunde
Hueber
Kasutan momendil õpikut Beste Freunde A1.1 ja A1.2. Meeldib, et materjal on antud väikeste osadena, on palju kuulamis- ja harjutamisülesandeid. Ka nõrgemad õpilased on võimelised teistega sammu pidama ning erinevad harjutuste tüübid ei lase igavusel tekkida.

Marianne Metsar – saksa keele õpetaja, Tartu
18.05.2020

English for Life
Oxford UP

Olen selle sarja õpikuid kasutanud täiskasvanute keeleõppes rohkem kui üks kord.
Algtase on suurepärane neile, kes hakkavad esimest korda inglise keelt õppima. Grammatikateemad sobivad suurepäraselt inglise keele põhitõdede õppimiseks. Töövihik sisaldab suurt hulka ülesandeid materjali kinnistamiseks. Õpikus on palju lühitekste uute grammatiliste teemade harjutamiseks, sõnade õppimiseks ja häälduseks.

Maria Lauren – inglise keele õpetaja, Narva
18.05.2020

English Plus
Oxford UP

English Plus sari sobib koolilastele. Järjepidevaks õppimiseks on English Plus suurepärane, sest sisaldab suurt hulka ülesandeid käsitletavate teemade kinnistamiseks, kuid annab juurde ka uusi teadmisi. Õpiku lugemistekstid on väga informatiivsed ja asjakohased. Iga uus peatükk sisaldab uut sõnavara ja harjutusi uute sõnade omandamiseks. Iga peatüki teemade kinnistamiseks on soovitatav teha lühiteste.

Maria Lauren – inglise keele õpetaja, Narva
18.05.2020

Fly High
Pearson

Hea ja mugav õpik nii õpilastele kui ka õpetajale. Motiveerib, arusaadav, pole üle koormatud, suurepärane valik grammatika- ja sõnavarateemasid, seal on kleebiseid ja helifaile. Keel on esitatud humoorikate koomiksilugudena ja järgib Kärbeste kõrgete tegelaste seiklusi.

Dmytro Popov- inglise keele õpetaja
Tartu 20.05.2020

Next Move
Pearson

Next Move on teismelistele mõeldud õpik, mis tagab hea tulemuse tänu selgele struktuurile ning et õppimisele lähenetakse mitmetasandiliselt. Õpikus on erineva raskusastmetega harjutused, mille abil saab iga õpilase edusamme eraldi hinnata. Projektiülesanded stimuleerivad ja motiveerivad tugevaid õpilasi, kaasates samal ajal õppeprotsessi ka neid, kes vajavad suuremat tuge.

Dmytro Popov – inglise keele õpetaja
Tartu 20.05.2020

New Headway
Oxford UP

Kasutan õpikusarja New Headway. Mulle väga meeldib see sari, sest teemad on huvitavad ja õpiku ülesehitus loogiline. New Headway abil arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist ja kõnelemist. Meeldib, et õppematerjalide hulka kuuluvad ka DVD-d ning erinevad lisamaterjalid õpetaja jaoks.

Ludmilla Alver – inglise keele õpetaja
Tartu 20.05.2020