Ludmilla Alver

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 2013, eriala: inglise keel ja kirjandus MA; Tallinna Pedagoogikaülikool 2001, eriala: Kasvatusteadus BA; Tartu Õpetajate Seminar 1996, eriala: klassiõpetaja, inglise keel lisaerialana.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1997, Dialoogis töötab alates 2018.

Õpetaja endast:

Lõpetasin 1996. aastal Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetajana (inglise keele lisaerialaga). 2001. aastal omistati mulle Tallinna Ülikooli poolt bakalaureusekraad kasvatusteadustes. 2009-2011 läbisin Tartu Ülikoolis ümberõppekursuse kutseta inglise keele õpetajatele. 2013. aastal omandasin Tartu Ülikoolis magistrikraadi anglistikas.

Suure osa oma õpetajakarjäärist olen töötanud üldhariduskoolis inglise keele õpetajana. Olen töötanud igas vanuses õpilastega – algkoolist gümnaasiumini. Lisaks kooliõpetajatööle olen aastaid andnud soovijatele ka järelaitamis- ja edasijõudmistunde.

Viimastel aastatel olen hakanud inglise keelt õpetama ka täiskasvanutele (nii individuaal- kui rühmatundides). Tartu Ülikooli tudengitele olen lugenud inglise keele õpetamise metoodika kursust. Dialoogis annan tunde lasteaialastele.

Enda tugevaks küljeks pean seda, et suudan end panna ükskõik mis vanuses õppija tasemele ning valida vastavad õpetamismeetodid. Mulle meeldib keeletunde rikastada õpitava keele kultuurinüanssidega.

Paralleelselt õpetajatööga olen juba üle 20 aasta töötanud giidina nii Eestis kui välisriikides. Mind paeluvad erinevad kultuurid ja ajalugu.