Anneli Mihkelev

Haridus: kõrgem: Tartu Ülikool 1993, eriala: eesti keel ja kirjandus; Tartu Ülikool 1997 MA eriala: eesti kirjandus; Tartu Ülikool 2005, PhD semiootika ja kulturoloogia.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1993. Dialoogis töötab alates 2016.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Anneli Mihkelev on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust (MA) ning semiootikat ja kulturoloogiat (PhD). Oma lõputöödes keskendusin peamiselt vihjamise ilmingutele poeesias.
Dialoogis töötan praegu eesti keele õpetajana.