Alustavale autorile

  • Enne, kui esitate käsikirja kirjastusele, soovitame teksti tähelepanelikult läbi lugeda, parandada kirjavead ja eemaldada võimalikud sõnakordused, leides neile sobivad sünonüümid. Kontrollige ka kõiki kuupäevi ja fakte, tuginedes asjaosaliste ütlustele, ajaleheartiklitele, entsüklopeediatele, sõnaraamatutele, arhiivi- ja muuseumimaterjalidele või raamatukogudest leitud allikatele.
  • Oma silm on sageli „pime“ ja isegi kui loete teksti mitu korda läbi, võib ikka juhtuda, et jätate mõne kirja- või grammatikavea kahe silma vahele. Seepärast laske käsikiri korrektoril üle lugeda.
  • Järgmiseks võiksite näidata oma käsikirja mõnele spetsialistile, kes on teie teose teemaga paremini tuttav kui teie ise. Kui olete arvesse võtnud ka spetsialisti kommentaarid, on teie käsikiri valmis lugemiseks ja tagasisideks. Saatke käsikiri kohalikesse kirjandusühingutesse, -liitudesse või -klubidesse, võite pöörduda ka raamatukogutöötajate ja kohalike kirjanike poole. Paluge neilt tagasisidet, kuid ärge neid survestage, sest kui tagasisidet ei tule, võib see tähendada, et tekst ei meeldinud või seda luges isik, kes on teema vastu ükskõikne. Leidke huvitatud lugejad.
  • Käsikirja koos tagasisidega võite tuua või saata kirjastusse. Kui kirjastaja leiab, et teie käsikiri on paljulubav ja raamatut võib saata tõeline müügiedu, asub ta otsima rahastajat raamatu kirjastamiseks. Kogemusteta autoril ei tasu honorari peale lootma jääda. Kui aga teie käsikiri jätab väga hea mulje, siis lepingu sõlmimisel leppige kokku ka honoraris.
  • Mitmesugused fondid ja rahastajad toetavad üldjuhul tuntud kirjanike teoste väljaandmist, alustavad kirjanikud aga ei satu just tihti nende huviorbiiti. Sageli peavad autorid ise kirjastamiskulud katma ja raamatu müügiga tegelema. Kirjastus Dialoog saab pakkuda ka sellist koostöövarianti.
  • Mõnikord juhtub, et autor kirjutab oma eluajal vaid n-ö sahtlisse. Hiljem satuvad käsikirjad lähedaste kätte, kes toovad need kirjastusse. Käsikirjade seas võib olla nii kehvapoolseid tekste kui ka kultuuri ja ajaloo seisukohast hinnalisi teoseid. Oluline on, et järeltulijad ei põletaks ega hävitaks käsikirju enne, kui kirjastaja on saanud neile oma hinnangu anda.
  • Kui te ei leia kirjutamiseks inspiratsiooni, siis hankige endale kass – nagu seda on teinud mitmed kuulsad kirjanikud.

Ootame teie tagasisidet, raamatute ja teenuste tellimusi:

kirjastus@dialoog.ee
Tel +372 513 8128