Amalya Grigorjan

Õpetajast:

Ta lõpetas Jerevani Riikliku Ülikooli armeenia keele ja kirjanduse teaduskonna. Lisaks emakeelele räägib ta vabalt vene keelt ja oskab inglise keelt B2 tasemel.

Amalya elab ja töötab Armeenias. Õpetab armeenia keelt meditsiiniinstituudi välisüliõpilastele. Tal on tiitel Armeenia tunnustatud õpetaja.

Amalya Teeb koostööd Dialoogiga alates 2019. aasta talvest. Tema esimene õpilane Dialoogis oli tüdruk Saaremaalt, kes õppis armeenia keelt mitu kuud Skype’i kaudu inglise keele baasil.

Amalia hindab oma õpilastes töökust ja loovust. Lisaks üliõpilastele on tema eelmiste aastate õpilased Armeeniast väljaspool elavad armeenlased, kes tahavad õppida oma kauge kodumaa keelt, samuti teiste rahvaste inimesi, kes on huvitatud Armeenia keelest ja kultuurist.

Tema õpilaste seas on erineva vanusega ja eri elukutsetega inimesed. Selle jaoks on spetsiaalselt koostatud koolitusmaterjalid kaugõppeks Skype’i kaudu.

Ta arvab, et keele omandamiseks on oluline, et peale tööd õpetajaga õpilane tegeleb keelega iseseisvalt vähemalt 30 minutit päevas, sealhulgas nädalavahetustel. See aitab saavutada kõrgeid tulemusi.