Evgeniya Pavlova

Haridus: Kõrgeim, Moskva kirjandusinstituut 2007, eriala: luuleteadus; Tartu Ülikool, õpib magistrantuuris erialal: vene keele kui võõrkeele õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2007, Dialoogis töötab alates 2018.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Moskvas Maksim Gorki nimelise Kirjandusinstituudi poeesia osakonna, kuna juba kooliajal kirjutasin luuletusi.

Hiljem tõi mind huvi Eestimaa ja eesti keele vastu Tartusse, kus õppisin suure huviga eesti keelt, hiljem astusin Tartu Ülikooli magistrantuuri, kus õppisin Euroopa keelte ja kultuuri osakonnas vene keele kui võõrkeele õpetajaks.

Esimese kogemuse vene keele õpetamisel välismaalastele sain Moskvas keelekeskuses “Мой алфавит”. Olen töötanud ka veebilehe toimetajana.

Tartus olen elanud 5 aastat.
Koolituskeskuses Dialoog töötan alates 2018. aasta septembrist. Õpetan vene keelt eesti keele baasil alg- ja kesktasemel (A1, A2, B1, B2).

Õpetajatöös meeldib mulle eelkõige inimestega suhelda ja näha, kuidas iga nädalaga kasvavad nende oskused ja huvi keele vastu. Meelsasti mõtlen välja uusi ülesandeid, et teha tund huvitavamaks, mitmekesiseks ja kasulikuks. Eriti meeldib mulle individuaalne töö ja töö väikses, kuni viiest inimesest koosnevas rühmas.

Minu huvid on seotud kirjandusteadusega ning luuletuste kirjutamine. Suure huviga õpin keeli, reisin ja kuulan muusikat.
Tulevikus tahaksin kirjutada vene keele kui võõrkeele lugemiku.