Marina Terentjeva

Haridus: Kõrgharidus, Tartu Ülikool 2004, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eriala: eesti keel võõrkeelena. Kvalifikatsioon: eesti keele õpetaja mitte-eesti koolis; kõrvaleriala: saksa keele õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: Eesti keele õpetajana on kogemus üle viie aasta. Viimastel aastatel tegin koostööd erinevate keeltekoolidega ja viisin läbi A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi. Peale selle on töökogemus saksa keele õpetajana ja sotsiaalvaldkonnas karjäärinõustajana. Täiskasvanute õpetamiskogemus on üle 10 aasta.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Marina Terentjeva on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena erialal ja läbisin ka õpetajakoolituse. Olen erialalt eesti keele ja saksa keele õpetaja. Olen keelehuviline ja olen alati tundnud huvi keelte vastu.

Et praktiseerida saksa keelt, elasin mõnda aega välismaal, kus töötasin au-pairi´na. Seal täiendasin oma saksa keele ja kultuuri teadmisi ning suhtlesin inimestega kogu aeg saksa keeles.

Narvas viisin läbi tööalase saksa keele koolitusi MTÜ-s Uus Sild, kus töötasin samal ajal sotsiaaltöötaja- ja karjäärinõustajana. Saksa keele koolitused olid suunatud peamiselt töötajatele, kes otsisid tööd hoolduses või teenindusvaldkonnas välismaal.

Peale selle õppisin ja praktiseerisin prantsuse keelt. Töötasin teenindusvaldkonnas Prantsusmaal Pariisis.

Välismaal viibimine andis mulle suure elukogemuse. Mul oli võimalus reisida ja tutvuda uute inimestega ning oma keeleoksust täiustada.

Viimasel ajal tegelen peamiselt eesti keele õpetamisega ja valmistan õppijaid ette eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme eksamiteks. Mulle meeldib minu töö. Suheldes pidevalt erinevate inimestega, tunnen oma tööst rõõmu. Mulle meeldib õpetada keelt nii rühmas kui ka individuaalselt. Paljud minu õpilastest sooritasid edukalt tasemeeksami. See on minu jaoks parim töö tulemus.

Lemmikõpikuid on palju. Igas õpikus on kasulikku infot. Lemmikuteks nimetaksin „E nagu Eesti“, „K nagu Kihnu“ ja „Tere taas!“.

Saksa keele õpikutest meeldivad rohkem „Menschen“ ja „Schritte“.

Kogu aeg uurin erinevaid materjale keelte õppimiseks.

Vaba aega veedan tavaliselt oma perega ja sõpradega. Hobideks on lugemine, keelte õppimine, reisimine, kultuuriürituste külastamine, filmide vaatamine jm.