Anna Maria Võsu

Õpetaja endast:

Olen 2010. aastal lõpetanud Tartu Ülikoolis vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala ja 2017. aastal suulise tõlke eriala. Minu põhitöö on seotud tõlkimisega, kuid olen ka töötanud gümnaasiumis asendusõpetajana ja andnud mõned külalisloengud Tartu Ülikoolis. Olen pärit kakskeelsest perest, oma emakeeleks pean siiski eesti keelt.

Usun, et suur tahtejõud ja töökus aitavad ületada ka kõige raskemad takistused ja saavutada soovitud eesmärgi. Järgin seda põhimõtet ka oma töös.

Olen avatud uutele väljakutsetele. Mulle meeldib õppida uusi asju.

Vaba aeg kulub peamiselt laste kasvatamisele, kultuurisündmustele ja reisimisele.