Tiina Pruus

Haridus: kõrgem: Tartu Ülikool 2016, eriala: inglise filoloog BA; Tartu Ülikool 2020, eriala: MA võõrkeeleõpetaja (inglise keel ja eesti keel võõrkeelena).

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2017, Dialoogis töötab alates 2020.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Tiina Pruus on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala ja magistrantuuri võõrkeeleõpetaja erialal (inglise keele õpetaja ja eesti keele võõrkeelena õpetaja). Kuna olen õppinud nii inglise kui ka eesti keeleõpetajaks, oman laialdast ülevaadet sellest, kuidas eesti keelt inglise keele baasil õpetada. Olen töötanud õpetajana nii Eestis kui ka välismaal ja seeläbi palju õppinud.

Õpetamisel pean oluliseks nüüdisaegset õpikäsitust, mis hõlmab endas õppija enesejuhtimist, koostööd, emotsionaalset rahulolu, sisemist motivatsiooni, avatust ja refleksiooni. Ülekõige meeldib mulle õpetamise juures asjaolu, et saan inimesi oma eesmärkide poole püüdlemisel aidata. Mulle meeldib õpetamise rikastamiseks kasutada erinevaid digivahendeid ja aktiivõppemeetodeid. Leian, et keeleõpe peab olema õppija jaoks asjakohane, lõbus ja tempokas. Selleks, et keeleõpe oleks tulemuslik, peab olema klassiruumis avatud, sõbralik, optimistlik ja toetav õhkkond.

”Ütle mulle ja ma unustan, õpeta mind ja ma mäletan, kaasa mind ja ma õpin.” Benjamin Franklin

Vabal ajal meeldib mulle käia trennis, tegeleda enesearenguga, reisida, küpsetada ja veeta aega oma lähedastega.