Tõlkebüroo Dialoog

Pikaajaliste kogemustega Tõlkebüroo Dialoog on osutanud professionaalset tõlketeenust juba alates 1989. aastast.

Pakume tõlketeenuseid eraisikutele ja asutustele. Meie kliendid on muu hulgas ministeeriumid, kirjastused, välisfirmade esindused Eestis, rahvusvahelised organisatsioonid, politsei, prokuratuur, kohtud, mitmesugused riigiametid ja meditsiiniasutused.

Dialoogi tõlgid on osutanud teenuseid Euroopa Liidu dokumentide tõlkimisel, mitmekeelsetel rahvusvahelistel koolitustel, kohtuistungitel, kirjandus- ja teatrifestivalidel ning kohalikel ja riiklikel üritustel.

Oleme osalenud suurtes Euroopa projektides, näiteks keelemapi tõlkimine ja adapteerimine eesti ja vene keelde ning vangla psühholoogidele vajalike koolituste, treeningute ja õppematerjalide tõlkimine rootsi ja inglise keelest eesti keelde. Tõlketeenuseid osutades lähtume alati kliendi soovidest ja vajadustest ning tagame kvaliteedi, millega jääb rahule ka kõige nõudlikum tellija.

Keeled

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset tõlget kõikidest keeltest, millest meie kliendid huvitatud on.

Peamised töökeeled on eesti, inglise, vene, saksa, soome ja ukraina keel.
Samuti tõlgime läti, leedu, norra, rootsi, taani, prantsuse, hispaania, itaalia, poola ja bulgaaria keelest ja keelde.
Vähem, kuid siiski mitu korda aastas, tellitakse jaapani, hiina, hollandi, portugali, ungari, tšehhi, serbia, gruusia, armeenia, türgi, heebrea ja araabia keele tõlkeid.
On ka selliseid keeli, mida meie kliendid tellivad kord aastas ja vähem, need on näiteks rumeenia, kasahhi, valgevene, aserbaidžaani, kreeka ja muud keeled.

Oleme tõlkinud rohkem kui 50 keelest ja keelde.

Tõlkesuunad

Tõlkesuunad on keelekombinatsioonid ehk millisest keelest ja millisesse keelde teenust osutatakse. Esimest nimetame lähte- ehk originaalkeeleks, teist aga siht- ehk tõlkekeeleks. Enamikul juhtudel on originaal- või tõlkekeel eesti, inglise ja vene keel ning nende keelte kombinatsioonid.

Mõnikord täidame tellimusi (nt kodulehed, tehnilised juhendid jmt), mille puhul tuleb tekst tõlkida kolme, viite või isegi kümnesse keelde. Kui meil ei ole tõlkesuunale sobivat tõlkijat, kasutame vahenduskeelt: näiteks tegime tõlget serbia[S1]  keelest norra keelde inglise keele kaudu.

Dialoog pakub üle 200 eri tõlkesuuna.

Valdkonnad

Õigus: mitmesugused lepingud, volitused, pärimisdokumendid, sünni-, surma- ja abielutunnistused.
Haridus: tunnistused, diplomid, resümeed, artiklid, seminarid, konverentsid.
Äritegevus: äriregistri kaardid, koosolekuprotokollid, põhikirjad, läbirääkimised, näitused, reklaam, kodulehed, kataloogid, ankeedid.
Tehnika: masinate ja seadmete kasutusjuhendid.
Majandus: aastaaruanded, hankedokumendid.
Psühholoogia: artiklid, treeningud, loengud, seminarid.
Meditsiin: epikriisid, tõendid, ravimite kasutusjuhendid, konverentsid.
Iluravi: kataloogid, kasutusjuhendid, koolitused.
Põllumajandus: reklaam, kataloogid, pakkumised.
Ehitus: disaini-, viimistlus- ja ehitusprojektid, kataloogid, juhendid.

Tõlkevaldkonna mõisted

Tõlkija/tõlk – spetsialist, kes teeb kirjalikke/suuliseid tõlkeid.
Alg- ehk originaaltekst – tõlkimist vajav tekst, mille võite meile esitada igasuguses vormingus (Word, pdf, jpg või käsitsi kirjutatuna).
Lähtekeel – algteksti keel.
Sihtkeel – keel, millesse tõlgitakse algtekst.
Vahenduskeel – keel, mille vahendusel tehakse tõlge ühest keelest teise.
Tõlkelehekülg (standardlehekülg) – tõlkemahu mõõtmise ühik. Euroopas üldlevinud standardlehekülg on 1800 tähemärki koos tühikutega ehk 30 rida, 60 tähemärki reas. Tõlkemaht mõõdetakse tavaliselt valminud tõlketeksti alusel. On ka teistsuguseid mahu arvestuse viise, mida kasutavad mõned Euroopa riigid, näiteks sõnad (1 standardilehekülg on umbes 210–220 sõna), kuid Eestis sellist arvestust ei kasutata.
Graafilised leheküljed arvesse ei lähe, nende maht sõltub šriftist ja tähtede suurusest, mis tõlkimisel mingit rolli ei mängi.
Väikedokument – dokument, milles on teksti alla 900 tähemärgi, näiteks abielu- või sünnitunnistus, väljavõte rahvastikuregistrist jmt. Kui tõlkimiseks esitatud teksti maht on ühest lausest kuni alla poole lehekülje ehk 900 tähemärgi, läheb arvesse siiski pool lehekülge.
Glossaar – terminite sõnastik, mis koostatakse spetsiaalselt konkreetse tõlke jaoks. Kõige asjakohasem on see juhul, kui suurt tõlget teevad korraga mitu tõlkijat. Glossaar võimaldab säilitada terminite ühtsust kogu tekstis.
Keelekandja – tõlkija või tõlk, kelle jaoks sihtkeel on emakeel.

Personal

Meie juures töötavad tõlgid on kvalifitseeritud ja suure tõlkimiskogemusega filoloogid. Enamik neist on lõpetanud tõlkeõpetuse magistrantuuri. Mõni neist on teinud kõik vajalikud lisaeksamid ja saanud vandetõlgiks. Paljud tõlgid on täiendanud oma keeleoskusi välisülikoolides.

Dialoogist on saanud oma esimese tõlkekogemuse mitmed tuntud tõlkijad, kellest on saanud oma ala juhtivad spetsialistid, kes töötavad tõlkide ja tõlkijatena Euroopa Nõukogus ja saatkondades ning tõlgivad ilukirjandust ja teadusraamatuid.

Dialoog teeb koostööd enam kui 200 tõlgi ja tõlkijaga. Nende hulgas on neid, kellega teeme koostööd iga päev, ja neid, kes osutavad tõlketeenuseid kord aastas või harvem. Meie jaoks on oluline iga spetsialist.

Kui Teil on sobiv haridus, oskused, kogemused ja soov teha meiega koostöö, saatke meile oma CV (vt Personal).

Konfidentsiaalsus

Iseenesest mõistetavalt tagame kliendile tõlgitava materjali ja andmete konfidentsiaalsuse. Kliendid usaldavad meile tõlkimiseks isiklikku kirjavahetust, kriminaaltoimikuid ja ärisaladuseks olevaid dokumente. Meie tõlkekorraldajaid ja tõlke on teavitatud vastutusest kliendi informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise eest ja isikuandmete töötlemise reeglitest (vt Konfidentsiaalsus).

Kõik Dialoogi ruumid on signalisatsiooni all, kapid ja seifid, kus säilitakse tõlkimise ajal originaaldokumente, on lukustatud ning juurdepääs tõlkija ja tõlkekorraldaja arvutitesse on kaitstud salasõnaga.

Kontaktandmed

Kui soovite tõlkida või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55640737, translate@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640737, tallinn@dialoog.ee

Narvas Kreenholmi 3, tel. 55560235, narva@dialoog.ee