Kersti Noormägi

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 1987, eriala: romaani-germaani keelte filoloogia, võrdlustatud MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2018, Dialoogis töötab alates 2018.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Kersti Noormägi on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli germaani-romaani filoloogia osakonna ning töötanud saksa ja inglise keele õpetajana. Tundsin alati huvi ka oma emakeele õpetamise vastu. Läbisin mitmed keeleõppemetoodika, psühholoogia ja pedagoogika alased koolitused.

2018. aasta kevadel kolisin Järvamaalt tagasi oma kodulinna Narva, kus omal ajal lõpetasin eestikeelse keskkooli.

Läbisin suvel Tartus stažeerimise eesti keele õpetamise metoodika alal, kus minu juhendajaks oli Dialoogi kogenud eesti keele õpetaja Maria Piik. Sügisel alustasin tööd Dialoogi Narva esinduses eesti ja saksa keele õpetajana.

Viin läbi eratunde tasemel A2-B1. Oma töö juures võlub mind eelkõige võimalus rohkelt suhelda ja erinevaid inimesi tundma õppida ning et töö tulemus on kohe näha.

Pean tunnustuseks oma tööle seda, kui õpilane pole tundidest kordagi puudunud.

Lemmikõpikuteks on „E nagu Eesti“ ja „Tere jälle!“.
Saksa keele õpetamisel kasutan „Menschen“.

Minu hobideks on lugemine, ristsõnade lahendamine, looduses viibimine ning kino ja teater.