Svetlana Popovitš

Haridus: Kõrgem, Tallinna Pedagoogikakool 1992, eriala: Algklasside õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1992, Dialoogis töötab alates 2018.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Svetlana Popovitš on pädev läbi viima A2- ja B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklasside õpetaja erialal. Samuti olen õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti keele ja kultuuriloo õpetaja erialal.

Aastatel 1992 kuni 2018 töötasin Narva Kesklinna Gümnaasiumis eesti keele õpetajana ja algklasside õpetajana keelekümbluses.

Dialoogis töötan eesti keele õpetajana. Mulle meeldib õpetada inimesi nii rühmas kui ka eratunnis. Õpilaste tagasisidest nähtub, et minu õppemeetodid ja võtted neile sobivad, seega tunnen, et olen leidnud õpetajana õige tee. Õpikutest kasutan hea meelega Mare Kitsniku ja Leelo Kingisepa “Naljaga pooleks”.

Vabal ajal käin kodulinna kultuuriüritustel või mujal. Meelsasti toimetan aias.