Keeleõpe

Koolituste kalender ja hinnad »

AS Dialoog on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse Keeleõppe õppekavarühma kvaliteedi hindamise 2023-2028.
haka.ee: Hindamisotsus-AS-Dialoog.pdf

Koolituskeskus Dialoog on keeleõppega tegelenud juba 30 aastat alates 1989. aastast. See aeg on andnud meile piisava kogemuse, et pakkuda oma õpilastele kvaliteetset täiendusõpet.

Meil saab õppida auditoorselt eesti, inglise, saksa, vene, soome, rootsi, norra, taani, prantsuse, hispaania, itaalia keelt. Skype abil on võimalik õppida peale nimetatute veel paljusid muid keeli nagu poola, ungari, türgi, jaapani, hiina, armeenia, gruusia ja veel palju muid keeli.

Dialoogi eesti keele õpetajate kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Keeleinspektsiooni poolt, samuti on Dialoogile välja antud eesti keele õpetamiseks koolitusluba. Teiste keelte õpetamine on Majandusregistris registreeritud. See tähendab, et meie õppekavad ja õpetamise tase vastavad ministeeriumi normidele ning inimesed, kes töötades maksavad tulumaksu ja tulevad ise või nende lapsed vaanuses kuni 26.a. meile õppima, saavad Maksu- ja Tolliametilt tuludeklaratsiooni esitamisel osaliselt tulumaksu tagasi. Koolituskulu | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee). Inglise, saksa, vene ja eesti keelt on võimalik õppida kuuel tasemel, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskuse tasemetele – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Teisi keeli võivad tulla õppima algajad tasemel A1, veidi õppinud tasemel A2 ja kesktaseme õppijad tasemel B1. Õppija soovist lähtudes võime korraldada õpet ka kõrgematel tasemetel, kuid individuaalselt, kuna komplekteerida rühma tasemetele B2, C1 ja C2 võrdsete oskuste ja vajadustega on üsna raske. Ühe taseme õppekavad koosnevad mitmest moodulist.

Vt. Õppekavad

Õppematerjalid on tänapäevased ja aitavad luua põnevat õppeprotsessi. Õpetajad kasutavad ka mitmesuguseid lisamaterjale, kuna igas klassis on võimalik kasutada internetti, valida vajalik materjal ja demonstreerida seda klassis ekraanil. Kasutame oma töös eesti keele õpetamiseks eesti autorite õpikuid, ajalehti, ajakirju, samuti külastame õppijatega eestikeelseid teatrietendusi ning kasutame muid õppematerjale ja õppevorme.

Õppematerjalid võõrkeelte õpetamiseks toome sisse Suurbritanniast, Saksamaalt, Venemaalt, Itaaliast ja Prantsusmaalt – riikidest, kus õpetatav keel on kasutusel emakeelena. Samuti on Dialoogis on olemas laias valikus erialase keele õpikuid.

Meil on välja töötatud õppekavad ja kinnitatud õppekorralduse alused ning õppetingimused, millega tuleks tutvuda enne koolituse valikut.

Vt. testid

Õppima asumisel sõlmime kõikide klientidega koolituslepingu. Lisame lepingule maksegraafiku, mille alusel võib maksta õppeteenustasu osade kaupa kogu kursuse jooksul kuni 9 korrani. Tavaliselt toimub tasumine üks kord kuus.

Õppetunnid toimuvad mugavates ning kaasaegse tehnikaga varustatud ruumides. Koolituskeskusel on Tartus neli õppeklassi, Narvas samuti neli õppeklassi, Tallinnas on õppeklasse kolm. Pakume õppijatele ka kohvi või teed.

Vt. Meie ruumid

Meil on mitmesuguseid soodustusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, õpilastele, peredele, üliõpilastele ja püsiklientidele.

Meie koolituskalender on mitmekesine, kindlasti leiate sealt endale midagi vajalikku ja huvitavat. Enamik kursusi algab põhiliselt septembris, kuid erinevaid kursusi on algamas aastaringselt – õpihimu ei valda inimest mitte ainult sügisel!

Individuaalne keeleõpe

Kui olete tööalaselt väga hõivatud või töötate vahetustega ning seetõttu pole Teil võimalik regulaarselt rühmatundides osaleda, on meie juures võimalus õppida ka individuaalselt. Eriti sobib individuaalne kursus inimestele, kes soovivad õppida spetsiaalselt neile koostatud programmi järgi. Iga rühma ainekavas on teemasid, mis ei pruugi huvi pakkuda igale osavõtjale. Samuti on grammatika aspekte, mis mõnele osalejale huvi ei paku, kuid mida teised peavad vajalikuks.

Individuaalõppe korral otsustate Teie ise mida, kui palju ja millise intensiivsusega soovite õppida. Õpetaja pühendub ainult Teile ja juhib enim tähelepanu just nendele keeleõppe tahkudele, mis on Teie jaoks kõige olulisemad. Individuaalselt saab õppida inglise, eesti, vene, soome, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, norra, rootsi, taani ja läti keelt ning raamatupidamist. Individuaaltunnid toimuvad tavaliselt meie koolituskeskuse ruumides Teile sobival ajal.

Korraga tuleb tellida individuaalõppe puhul vähemalt 20 ak. tundi. Tunnid toimuvad mahus 2 akadeemilist tundi korraga ning õppija otsustab, kas ta osaleb tundides ühel korral nädalas ning koolitus kestab 10 nädalat või soovib ta õppida iga päev ning kahe nädalaga läbitakse kõik 20 tundi või toimuvad tunnid mõne muu sagedusega.

Esimesel vestlusel koolituste korraldajaga selgitatakse välja õppija keeleõppe vajadused. Testi ja vestlusega määratakse tema keeleoskuse tase, selgitatakse välja tema senine õppimiskogemus, hoiakud ja harjumused ning valitakse välja sobivad õpikud. Oluline on teada, kui mitu tundi päevas või nädalas võib õppur õppimisele pühendada. Sellele toetudes koostab õpetaja õppuri individuaalse tööplaani vähemalt 20 tunni ulatuses.

Keeleõpe Skype abil

Viimastel aastatel väga nõutav inividuaalne õppevorm Skype abil, kus ei ole vaja elada õpetajaga samas linnas ja isegi mitte samas riigis. Skype abil võib õppida vahepeal komandeeringu või puhkuse ajal – sel juhul tavaline auditoorne töö asendatakse teatud perioodil tööga Skype vahendusel.

Dialoogis õppis saksa keelt õpilane Võrust õpetajaga (keelekandjaga) Tallinnast; Tartu neiu omandas soome keele õpetajaga Soomest; Moskvas elav inimene tellis Dialoogis eesti keele tunnid Skype-is Tallinnas elava õpetaja juures. Selline õpetamise vorm areneb kiiresti, kuna sel juhul ei kulu aega ja raha transpordile. Samuti sobib see hästi inimestele, kelle liikumisvõimalused on piiratud mõlemapoolselt – nii õpilasel, kuid ka õpetajal.

Peame oluliseks, et õppijatel oleksid kasutada tänapäevased õppematerjalid.  Enamasti saavad õpilased originaalmaterjalid – õpiku, töövihiku, mõnel kursusel ka CD. Keel on pidevas muutumises, mistõttu pöörame suurt tähelepanu keeleõppematerjalide ja meetodite ajakohasusele ja värskusele.

Keeleõpe asutustes

Kui ettevõte soovib koolitada korraga mitut töötajat, oleks otstarbekam ja mugavam teha seda ettevõtte oma ruumides. Meie õpetaja tuleb firmasse ise kohale ning õpilastel ei kulu aega tundidesse sõitmiseks. Sel viisil saab õppida kõiki Dialoogis õpetatavaid keeli.

Enne koolituse algust, juba esimesel kohtumisel ettevõtte esindajate ja õppima asujatega teeme keeletestid, et õpilased taseme järgi rühmadesse jagada. Korralik eeltestimine võimaldab moodustada asutusel väiksed (3 – 5 õppijat) ja suuremad (6-10 õppijat) rühmad vastavalt nende oskustele ja vajadustele, mis annab koolitusele väga kõrge tulemuse.

Seejärel koostame tundide graafiku ning kuulame ära firma ja õppijate soovid keeleõppe üksikasjade osas. Õppematerjalid valime vastavalt õppijate eesmärkidele ja olemasolevale keeleoskusele. Sageli on ettevõte huvitatud eelkõige töötajate ametialase keeleoskuse täiendamisest. Meil on kasutada lai valik tänapäevast erialast keeleõppematerjali. Kui õppijatele on vajalik tööalane suhtlemine võõrkeeles, siis kasutame õppematerjale, mis on mõeldud just aktiivse suhtlemise arendamiseks. Tundide aeg ja maht on kokkuleppelised. Kui ettevõte on huvitatud keeleõppe tulemustest, siis testime õpilasi kursuse lõpus.

Enne koolituse algust sõlmime ettevõttega lepingu, vajaduse korral ka iga õppijaga eraldi. Tasuda võib ettevõte või iga õppija ise. Töötajate koolitamise eest võib firma tasuda osade kaupa. Kui õppijad maksavad ise, on samuti võimalik tasuda mitmes osas. Koolitustasu võib jagada ka firma ja õppija vahel.

Meie koolitusi võib tellida nii Tartus, Tallinnas kui Narvas asuv ettevõte, samuti oleme kursusi teinud väiksemates asulates nende linnade lähedal. Tartust, Tallinnast või Narvast väljaspool asuv ettevõte maksab lisaks koolitusele ka õpetaja sõidukulud.

Mis peamine – keele õppimine toimugu rõõmuga!

Kontaktandmed

Kui soovite registreerida kursusele või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55613474, koolitus@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640737, tallinn@dialoog.ee
Narvas Kreenholmi 3, tel. 5135725, koolituskeskus@dialoog.ee