Merike Toomas

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 2018, eriala: (kultuurikorralduse magistriõppekava) sotsiaalteaduste magister; Tartu Riiklik Ülikool 1990, eriala: eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2019, Dialoogis töötab alates 2019.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Merike Toomas on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli keeleteaduskonna eesti keele ja kirjanduse õpetajana aga tegutsenud üle kolmekümne aasta kultuurivaldkonnas – giidina, muuseumipedagoogina ja muuseumijuhina. Sel ajal on minu peamiseks eesmärgiks ja ülesandeks olnud eesti kultuuriloo tutvustamine.

Alates 2019. aastast õpetan eesti keelt Koolituskeskuses Dialoog.

Õhtud motiveeritud keeleõppuritega on töised aga samal ajal toredad kohtumised väga erineva kultuuritaustaga inimestega.