Keeleõpperaamatud

Alates 2000. aastast tegeleb Dialoog keeleõpperaamatute müügiga, mis on meie firma üks peamisi tegevusvaldkondi. Kaasaegseid keeleõppematerjale koostavad inimesed, kelle emakeeleks on vastav võõrkeel ning kes on pärit keskkonnast, kus konkreetne võõrkeel on peamiseks suhtluskeeleks.

Dialoog esindab Euroopa tuntud õppekirjastusi ning toob Eestisse kvaliteetset ja tänapäevast õppekirjandust. Inglise keele õpikud jõuavad siia Suurbritanniast, saksa keele õpikud Saksamaalt, itaalia keele õpikud Itaaliast, vene keele õpikud Venemaalt, prantsuse keele õpikud Prantsusmaalt. Pakume klientidele ka keeleõpperaamatuid, mille on koostanud meie lähinaabrid lätlased ja soomlased.

Keeleõpperaamatute valimisel on meile abiks usaldusväärsed nõuandjad – meie võõrkeeleõpetajad Koolituskeskusest Dialoog. Oleme korduvalt olnud välisriikidest pärit õpikute esimesed katsetajad.

Enamus meil müügil olevatest raamatutest on avaldatud sarjadena, mis koosnevad erinevatest keeleõppe tasemetest. Iga taseme õppematerjalid koosnevad omakorda mitmest osast: need hõlmavad õpikuid ja töövihikuid nii paber- kui digiversioonis. Õppematerjalide komplektis leidub ka mitmesuguseid õpetajale mõeldud materjale. Eelkõige tasub esile tõsta õpetajaraamatut, kus selgitatakse samm-sammult iga teema käsitlust, on asjatundlikke metoodilisi nõuandeid ning teste teadmiste kontrollimiseks. Lisaks õpetajaraamatule võib komplekt sisaldada ka e-õppematerjale valge tahvli jaoks, plakateid ning heli- ja videomaterjale.

Dialoog pakub ka laia valikut õppematerjale erinevate osaoskuste (kuulamine, lugemine, kirjutamine, kõnelemine) arendamiseks.

Lugemisoskuse arendamiseks on meil müügil spetsiaalselt keeleõppijatele mõeldud juturaamatud, millede tekstid on kohandatud vastavalt õppurite keeleoskustasemele. Lihtsustatud juturaamatute lugemine aitab keeleteadmisi praktikas kinnistada. Dialoogis on müügil ka kohandamata tekstiga klassikalist ja kaasaegset võõrkeelset kirjandust.

Meie klientideks on koolid, ülikoolid, raamatukogud ja keelekeskused, aga ka pedagoogid ja keelt õppivad eraisikud. Püüame anda oma klientidele kiiret ja asjatundlikku nõu vajalike õpikute leidmisel, võttes arvesse õppijate vanust, huve, õppekava mahtu ja õppe lõppeesmärki.

Dialoogi Keeleõpperaamatute osakond korraldab koostöös Dialoogi Koolituskeskusega õpetajatele erinevaid seminare, kuhu kutsutakse esinema kirjastuste esindajaid ja lektoreid, õpikute autoreid ja kohalikke kogenud pedagooge.

Kontaktandmed

Kui soovite osta raamatuid või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55560230, raamatud@dialoog.ee
Tallinnas(digibüroo), tel. 55560230, tellimused@dialoog.ee
Narvas Kreenholmi 3, tel. 55560235, narva@dialoog.ee