Jelena Lõgun

Haridus: Kõrgeim, Tartu Riiklik Ülikool 1988, eriala: vene kirjandus, kandidaadi kraad võrdsustatult PhD; Tartu Riiklik Ülikool 1978, eriala: vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1978, Dialoogis töötab alates 2012.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal. Hiljem doktorikraadi.

Dialoogis töötan alates 2012. aastast vene keele õpetaja ja tõlgina. Vene keelt õpetan eesti ja inglise keele baasil erineval tasemel. Lemmikõppevorm on auditoorne, kuid töötan ka Skype’i vahendusel. Eelistan eratunde ja tööd väikestes rühmades. Õpikutest kasutan oma töös С. Хавронина, Л. Харламова «Русский язык», «Жили-были», «Поехали!», Irina Kotovits „Vene keele õpik“, Inga Mangus „Vene keele õpik“.

Oma töös naudin just õppeprotsessi ja võimalust suhelda erineva kultuuritaustaga inimestega. Dialoogi vene keelt õppima tulnud välismaalaste puhul on eriti tore see, kui nad tellivad ka kultuuriprogrammi ja saan neile giidiks olla – muuseumid, näitused, teatrietendused ja tutvumine Tallinna ning eesti kultuuriga.

Vabal ajal meeldib mulle lugeda, reisida ja teatris käia.