Olga Boikova

Haridus: kõrgem: Tartu Ülikool 2009, eriala: Eesti ja soome-ugri keeleteadus BA; Tartu Ülikool 2011, Eesti ja soome-ugri keeleteadus MA; Tallinna Ülikool 2016, eriala: Organisatsioonikäitumine MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2012, Dialoogis töötab alates 2012.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Olga Boikova on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Mina olen sündinud Tartus. Lõpetasin Tartu Ülikooli eesti keele õpetaja erialal, sain Tartu Ülikoolis magistrikraadi еesti ja soome-ugri keeleteaduses.

Seejärel õppisin Tallinna Ülikoolis, kus sain ka magistrikraadi Organisatsioonikäitumises.

Koostöö Dialoogiga algas 2008. aastal. Töötasin tõlkekorraldajana, büroo juhatajana, ja alates 2012. aastast töötan eesti keele õpetajana.

Naudin seda tööd, sest see pakub palju väljakutseid, iga päev on kordumatu.

Vabal ajal üritan võimalikult palju reisida, lugeda, kunsti ja kultuuri nautida.