Korduma kippuvad küsimused

Kas ma võin kinnitatud tõlke jaoks esitada dokumendi koopia?

Kinnitusega (vandetõlgi kinnitusega või büroo pitseriga) tõlget tehakse ainult dokumentide originaalidest või nende notariaalsetest koopiatest.

Kas kinnitatud tõlge köidetakse kokku originaali või koopiaga?

Püsidokumentidest (passist, diplomist jne) tehakse koopiad, mille õigsuse kinnitab vandetõlk. Kui soovite meie büroo pitseriga kinnitatud tõlget, siis saame kinnitada pitseriga ka Dialoogi büroos originaaldokumendist tehtud koopia. Ühekordsete dokumentide (väljavõtete, tõendite, volituste jne) tõlge köidetakse tavaliselt originaaliga kokku. Ent kui te mingil põhjusel soovite dokumendi originaali endale jätta, siis on võimalik sellest dokumendist samuti kinnitatud koopia teha.

Mis on apostilli ja kinnituse vahe? Kuidas ma tean, kumba mul on vaja?

Apostill on sertifikaat, mis on vajalik selleks, et anda dokumendile (mitte tõlkele!) õigusjõud välismaal kasutamiseks. Apostill köidetakse dokumendiga kokku. Apostilli puudumisel on dokument välisriigis kehtetu (lisateavet apostilli kohta leiate siit).

Tõlke kinnitamine annab tõlkele õigusjõu. Dokument apostillitakse enne tõlkimist.

Mis vahe on notariaalsel ja vandetõlkel?

Õiguslikult on need samaväärsed. Kuid alates 2020. aastast notariaalseid tõlkeid Eestis enam ei tehta. Kõikide ametlike dokumentide tõlkimisega tegelevad vandetõlgid.

Mida ma pean tegema, kui Eestis ei ole vandetõlki, kes teeb tõlkeid minu jaoks vajalikku keelde?

Te saate tõlkida dokumendi selles riigis, kus kavatsete seda kasutada. Samuti saate tellida tõlke kõige levinumasse keelde (nt inglise keelde) või tellida tõlke meie kaudu teises riigis, kus see on võimalik.

Kas ma saan teada tõlke täpse hinna enne selle valmimist?

Te saate teada orienteeruva hinna. Täpne hind selgub töö valmimisel, sest see sõltub tähemärkide arvust valmistõlkes. Orienteeruv hind arvutatakse originaali tähemärkide arvu alusel. Peab arvestama sellega, et tõlkimisel tekst tavaliselt pikeneb 5–10%.

Kontaktandmed

Kui soovite tõlkida või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55640737, translate@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640688, tallinn@dialoog.ee

Narvas Kreenholmi 3, tel. 55560235, narva@dialoog.ee