Elle Mets

Õpetaja endast:

Olen õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti keelt võõrkeelena ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi humanitaarteaduste valdkonnas.

Seejärel olen töötanud nii eesti kui soome keele õpetajana koolis (Tartu Descartes’i Kool ja Tartu Rahvaülikool) ja eraõpetajana.

Dialoogiga alustasin koostööd 2018. a. Tundides kasutan kõige meelsamini Mall Pesti ja Helve Ahi eesti keele õpikut „E nagu Eesti“ teine väljaanne. Minu lemmikõppevorm on eratund – saan õpilasega vahetult rääkida-rääkida-rääkida eesti keeles. Samas saan ka kohest tagasisidet, kuidas ta keelt omandab, kui sorav on suuline kõne, mis teda õppimisel häirib. Samuti meeldivad mulle (ja ka õpilastele!) erinevad situatsioonimängud.

Enim meeldib mulle mu töös see, kui näen, kuidas õpilane avaneb – tahab juba ISE õpitavas keeles rääkida, ta kuuleb keelt enda ümber, tal tekib huvi eesti kultuuri vastu. Ning õpilasel on tundi tulles alati hulk küsimusi 😊!

Tunnustuseks oma tööle võin lugeda seda, et minu õpilased sooritasid kenasti A-2 taseme minul koostatud eksami ning on innustunud eesti keele õppimisest, jätkavad õpinguid В-1 tasemel.

Üle kõige armastan eesti keelt (uurin erinevaid keeleõpikuid ning võrdlen, kuidas erinevaid keeleteemasid käsitletakse).

Vabal ajal loen ilu- ja populaarteaduslikku kirjandust, naudin reisimist ja fotograafiat, aga laulan ka kooris, tegelen tekstiilkäsitööga ning tunnen mõnu jooksmisest.