Suuline tõlge

Suulisi tõlkeid tellivad tavaliselt erinevad asutused (firmad, notarid, õppeasutused, kohtumajad jne), kuid ka erakliendid vajavad vahel selliseid teenuseid, näiteks notariaalsete tehingute tegemisel, pidulikel üritustel, kui osa külalistest räägib võõrkeeles, jne. Tõlkeliigi valik sõltub töö tingimustest ja soovitavast tulemusest. Meilt saab tellida nii järel-, sünkroon- kui ka sosintõlget.

Ürituse õnnestumise eeldus on, et tõlk saaks erialaste materjalidega enne tutvuda, sest mida paremad on tõlgi taustateadmised, seda parem on tõlke kvaliteet.

Eristatakse kolme suulise tõlke liiki. Igaüks neist täidab oma kindlaksmääratud eesmärki.

  • Järeltõlget kasutatakse tavaliselt väikese osalejate arvuga üritustel: läbirääkimistel, ekskursioonidel, tehingute sõlmimisel. Erakliendid tellivad sellist tõlketeenust ka pulmade või muude pereürituste jaoks. Järeltõlke tegemiseks ei ole vaja spetsiifilist aparatuuri. Tõlk võtab sõna siis, kui sihtkeelt rääkiv esineja lõpetab oma mõtte ja teeb pausi, ning tõlk tõlgib kuulajatele põhisisu.
  • Sünkroontõlget kasutatakse loengutel, konverentsidel ja teistel üritustel, kus on oluline, et osalejad saavad teabe sihtkeelde tõlgituna kätte kohe ilma pausideta ja mahajäämine originaalist on kuni neli sekundit. Sünkroontõlgiks võib saada inimene, kes on kiire reaktsiooni ja tugevate närvidega ning valdab hästi mõlemat keelt. Ta saab ühe korra kuulda üha edasi kulgevat kõnet ja peab leidma õiged väljendid varem öeldu tõlkimiseks. Sünkroontõlget teevad tavaliselt kaks spetsialisti, sest töötada sellise pinge all kauem kui 20 minutit on tervist kahjustav. Töö on väga intensiivne ja nõuab tõlgilt suuri pingutusi. Samal ajal, kui üks tõlk räägib, osaleb ka teine tõlk aktiivselt tõlkeprotsessis: ta kirjutab kolleegile välja numbreid, nimesid ja termineid ning saab ootamatu köha või häälepaelte väsimuse korral kolleegi kohe asendada. Sünkroontõlke tegemiseks on vaja kasutada spetsiaalset aparatuuri: tõlgid asuvad eraldi spetsiaalsetes kabiinides või isegi teises ruumis, kus nad näevad monitoril kõike, mis toimub saalis. Nad kuulevad oma kõrvaklappidest ettekandja kõnet ja tõlgivad selle. Üritusel osalejad kuulevad oma kõrvaklappidest ettekande tõlget.
  • Sosintõlge on sünkroontõlke eriliik, mille jaoks pole vaja spetsiaalset aparatuuri. See on individuaalne suuline tõlge, mida tehakse teatud üritusel (konverents, seminar, ekskursioon) 1–2 inimese jaoks. Tõlk asub klientide kõrval ja tõlgib neile sosinal esineja kõnet. Kuna esineja ei tee tõlkimiseks pausi, on tõlgi töö sama pingeline nagu sünkroontõlke puhul. Vahest on see isegi raskem, kuna tõlk töötab üksinda, ei näe mõnikord hästi näidatavat slaidi või kuuleb esinejat halvasti, kuna tellija esitab tõlkijale ettekande ajal küsimusi. Tõlgid peavad sünkroontõlget kõige keerulisemaks töövormiks.

Referatiivne tõlge

See on omapärane suulise ja kirjaliku tõlke kombinatsioon, kus tellija soovib tutvuda sellega, kuidas on käsitletud teda huvitavat teemat mõnes raamatus või allikas.
Ei ole vaja tellida kallist kirjalikku tõlget raamatust, millest klienti huvitavad ainult 1–2 lehekülge. Ei ole mõtet tõlkida kogu raamatut.

Referatiivset tõlget tehakse järgmisel viisil.

  1. Tõlkekorraldaja lepib kliendi ja tõlkijaga kokku mõlema jaoks sobiva aja.
  2. Kokkulepitud ajal tulevad tõlk ja klient tõlkebüroosse.
  3. Tõlk tutvub kliendi teema ja materjali sisukorraga. Näiteks kui tegemist on klienti huvitava peatükiga, esitab tõlk kliendile kompaktselt peatüki sisu või tõlgib kliendi soovil eraldi mõned eriti olulised tekstiosad. Vajaduse korral konspekteerib klient ise saadud teabe.
  4. Võib tellida teatud osade kirjalikku tõlget, mida tõlkija teeb kodus kirjaliku tõlke hinnaga.

Kelle jaoks on see teenus mõeldud?

Tavaliselt tellivad referatiivset tõlget:

  • teadlased ja tudengid – teaduslikest artiklitest ülevaate saamiseks;
  • põllumajandus- ja tootmisettevõtete esindajad – kasutusjuhendite ja kataloogide tõlkimiseks;
  • eraisikud ja ärikliendid – kirjade ja dokumentide sisuga tutvumiseks.

Meie klientidele on referatiivse tõlke teenus väga meeldinud, sest see on aidanud neil palju raha kokku hoida ja saada kiiresti ülevaade mitmest allikast.

Kontaktandmed

Kui soovite tõlkida või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55640737, translate@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640688, tallinn@dialoog.ee

Narvas Kreenholmi 3, tel. 55560235, narva@dialoog.ee