Svetlana Jevstratova

Haridus: Kõrgeim, Leningradi Riiklik Ülikool 1987, eriala: pedagoogikateadused, kandidaadi kraad võrdsustatult PhD; Tartu Riiklik Ülikool 1975, eriala: vene keele õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1975, Dialoogis töötab alates 2014.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli vene filoloogia eriala ning saanud Leningradi Ülikoolis pedagoogikateaduste kandidaadikraadi.

Seejärel olen töötanud Tartu Ülikoolis slavistika osakonnas dotsendina.

Viis aastat olen teinud koostööd Dialoogiga: teen loenguid vene keele õpetajatele uute õpikute kasutusest, teen keeletoimetaja ja redaktori tööd Dialoogi kirjastuses ning õpetan vene keelt inglise ja eesti keele baasil.

Õpetajatöös meeldib mulle enim suhtlemine õppijate ja kolleegidega ning see, et saab kasutada erinevaid õppevorme: individuaalõpe ja rühmatöö.

Lemmikõpikuks pean Ирина Мозелова. Русскийсувенир. (Москва, 2017.)

Vabal ajal käin meelsasti teatris, reisin, kuulan muusikat, suhtlen pere ja sõpradega.