Kai Põld

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 2007, eriala: inglise keele ja kirjanduse eriala MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1994, Dialoogis töötab alates 2017.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Kai Põld on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia eraialal ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi inglise keele ja kirjanduse erialal. Süvendatult õppisin Tallinna Pedagoogilises Instituudis ka inglise, saksa ja soome keelt ning Tartu Ülikoolis ajakirjandust.

Samuti on mul taskus põhikooli inglise keele õpetaja diplom. Lisaks olen läbinud mitmeid kursusi pedagoogika ja keeleõpetamise valdkonnas.

Dialoogis töötan alates 2017. aastast inglise ja eesti keele õpetajana inglise ja vene keele baasil.

Oma töös meeldib mulle see, et saan edastada vajaminevaid teadmisi, ning teeb rõõmu, kui näen, et õpilane on need omandanud ning need on talle vajalikud.

Positiivne tagasiside õpilastelt on tõestuseks sellest, et olen oma õpetajaeesmärgi täitnud.

Vabal ajal pakun ingliskeelset giiditeenust ja harin end eesti inglise õpetajana.