Meeri Kougia

Haridus: Kõrgem, Tartu Riiklik Ülikool 1995, eriala: saksa keele ja kirjanduse õpetaja, võrdlustatud MA; Tartu Ülikool 2012, eriala: soome keele õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1988, Dialoogis töötab alates 2013.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli soome ja saksa keele õpetajana ja sellest peale õpetajana ka töötanud.

Dialoogiga teen koostööd 6 aastat. Parim õpetajatöö juures on näha, kuidas õppijad õpitavas keeles rääkima hakkavad.

Et saada keeleõppes maksimaalne tulemus, eelistan õpetada väikestes rühmades või eratunnis.

Lemmikõpikuteks pean „Hyvin menee“ (soome keel) ja „Menschen“ (saksa keel).

Usun, et minu õpilased on minu tööga rahule jäänud, kuna neile on meeldinud kasutatav materjal sobinud tundide ajad ja rahulik õpikeskkond.