Meeri Kougia

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli soome ja saksa keele õpetajana ja sellest peale õpetajana ka töötanud.

Dialoogiga teen koostööd 6 aastat. Parim õpetajatöö juures on näha, kuidas õppijad õpitavas keeles rääkima hakkavad.

Et saada keeleõppes maksimaalne tulemus, eelistan õpetada väikestes rühmades või eratunnis.

Lemmikõpikuteks pean „Hyvin menee“ (soome keel) ja „Menschen“ (saksa keel).

Usun, et minu õpilased on minu tööga rahule jäänud, kuna neile on meeldinud kasutatav materjal sobinud tundide ajad ja rahulik õpikeskkond.

Scroll Up