Olga Titova

Haridus: Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas mitte-eesti õppekeelega eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning saksa keele õpetaja lisaeriala. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas kirjaliku tõlke eriala.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2009. Koostöö Dialoogiga 2022. aastast.

Õpetaja endast:

Mulle on alati võõrkeeled meeldinud. Mulle meeldib õpetada võõrkeelt, luua tundide jaoks huvitavaid ja mitmekesiseid õppematerjale ning alati rõõmustan, kui õppijatel kõik õnnestub tunnis.

Samuti meeldib mulle tegeleda tõlkimisega, sest ka seeläbi saan palju uut teada ja saan end arendada.

Vabal ajal meeldib mulle tegeleda käsitööga, reisida ja mängida petanki.