Katrin Pedakmäe

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 1977, eriala: eesti keel ja kirjandus.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1977, Dialoogis töötab alates 2020.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Katrin Pedakmäe on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina soome-ugri erialal. Ülikooliaastatest on tänini eredalt meeles keelepraktika reisid nii Ungarisse kui Marimaale. Diplomitöögi kirjutasin ehitusalasest sõnavarast mari keeles. Sealt sai alguse ka  huvi meie sugulasrahvaste keele ja kultuuri vastu. Seejärel asusin tööle eesti keel ja kirjanduse õpetajana ja seda ametit olen pidanud siiani. Tundides olen ikka püüdnud ka õpilaste silmaringi laiendada.

Vabal ajal loen, meeldib ka väga ise midagi kirja panna. Suvel toimetan aias, armastan väga igasuguseid lilli, lemmikuteks on aga krüsanteemid. Eriliseks hobiks on Eestimaa mõisad, mille kohta kogun kõikvõimalikku materjali ja võimalusel käin ka ise vaatamas-pildistamas.

Lapsed on suured, elavad omaette. Kõige suuremat rõõmu teeb aga 4-aastane pojapoeg.