Margit Lestsepp

Haridus: kõrgem, võrdlustatud MA: Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, eriala: klassiõpetaja; Tallinna Ülikool, MA 2022, eriala: organisatsioonikäitumine; Tartu Ülikool 2022, täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena. 

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1999, Dialoogis töötab alates 2020.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Margit Lestsepp on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud aastal 2022 Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise magistriõppe ning samal aastal ka Tartu Ülikoolis täiskasvanute eesti keele kui võõrkeele koolitaja eriala. Samuti olen lõpetanud aastal 2000 Tallinna Pedagoogikaülikoolis klassiõpetaja eriala.

Oman nii laste kui ka täiskasvanute õpetamise kogemust alates aastast 1999.

Minu koolitusi iseloomustab interaktiivsus ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamine.

Suhtlen eesti, vene, inglise, saksa ja  soome keeles.

Minu hobideks on muusika, kunst, käsitöö ja lugemine.