Majandusalased kursused ja seminarid

Dialoog alustas raamatupidamisõppega juba 1996. aastal. Meil töötasid Sinaida Kalnin, Marge Tähepõld, Igor Gerassimov, Kersti Kilk ja teised tuntud õpetajad ning kogenud raamatupidajad. Alustav raamatupidaja, kes läbis meie kursused, oli esimesel tööaastal meie pedagoogide hoole all, kes nõustasid teda telefoni teel, aitasid koostada esimesed aruanded, leida eksitused bilansi koostamisel jne. See hea traditsioon meil on säilinud seniajani ja annab meie õpilastele julguse teha raamatupidamist õigesti. Raamatupidamiskoolituste eesmärk on saada hiljem iseseisvalt hakkama väikefirma raamatupidamisega.

Dialoogis võib õppida raamatupidamist väikeses rühmas või individuaalselt. Kursused on ette nähtud mitte ainult tulevasele raamatupidajale, vaid ka inimestele, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana, alustavad oma ettevõttega ja soovivad esialgu ise oma firmas raamatupidamist teha. Samuti on need mõeldud ka sekretäridele või personalijuhtidele, kelle kohustuseks on ka raamatupidamise haldamine.

Raamatupidamise algkursus on samuti kasulik ettevõtte juhile, kuna juhatuse esimees vastutab täielikult õige finantstegevuse eest.

Teooriakursusel käsitletavad teemad kattuvad eespool toodud raamatupidamisaluste kursuse teemadega.

Raamatupidamist arvutiga õppides keskendutakse ühele paljudest võimalikest raamatupidamisprogrammidest, Directole. Kursusel tutvustatakse põgusalt ka teisi programme. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, neli akadeemilist tundi korraga. Praktiliste ülesannetega tihedalt seotult käsitletakse samu teemasid, mida õpitakse teooriakursusel. Õppematerjalina kasutatakse programmi Directo tööjuhendit, raamatupidamise seadust ja riigimaksude seadusi.

Raamatupidamisõppe eesti keele tsüklis õpitakse eestikeelset raamatupidamise terminoloogiat ning pööratakse palju tähelepanu suhtlemisele selles töövaldkonnas – suhtlemine töövõtjate, tööandjate, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Haigekassa ning muude isikute ja asutustega.

Tunnis tehakse palju praktilisi ülesandeid. Õppematerjalide valik on mitmekesine – kasutatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, raamatupidamist puudutavaid seadusi, veebilehte www.raamatupidaja.ee, käsiraamatuid, Äripäeva kirjastuse ja TTÜ kirjastuse välja antud käsiraamatuid ning mitmesugust muud materjali. Valik suureneb iga aastaga, sest seadusemuudatuste ja uuenduste tõttu muutub pidevalt ka raamatupidamine.

Raamatupidamise praktika kujutab endast tutvumist ettevõtte raamatupidamisega ja kõikide teooriakursusel õpitud teemade kordamist praktikas. Kursusel arutatakse läbi praktiliste ülesannete täitmisel tekkinud küsimused ja täiendatakse õpitut. Kasutatakse arvutiprogrammi Directo.

Raamatupidamise värskenduskursused on mõeldud varem õppinuile, kes on vahepeal eri põhjustel sellest tööst eemal olnud. Kursusel käsitletakse viimase aja muudatusi, kuna raamatupidamises tehakse uuendusi üsna sageli. Kursuse maht on väiksem, kuna õppijatel on raamatupidamise põhiteadmised juba olemas. Õppetöös keskendutakse praktilistele ülesannetele. Muuhulgas käsitletakse järgmisi teemasid: raamatupidamise aktuaalsed probleemid, seadusemuudatustest tulenevad muutused arvestuses ja aruandluses, majandusaasta aruande koostamisega seotud probleemid. Tutvustatakse uusi ilmuvaid raamatupidamisjuhendeid, mis käesoleval ajal on alles projektijärgus. Õppematerjalina kasutatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, www.raamatupidaja.ee materjale, kirjastuse Äripäev uudiskirjandust jms.

Dialoog korraldab ka lühiajalisi (3 – 6 ak. tundi) seminare aktuaalsetel teemadel.

Majandusalased koolitused toimuvad Dialoogi osakondades Tartus, Tallinnas ja Narvas vastavalt koolituskalendrile ja õppekavadele.

Kontaktandmed

Kui soovite registreerida kursusele või küsida nõu, võtke meiega ühendust tööpäevadel kell 9.00–17.30.

Dialoogi bürood:
Tartus Turu 9, tel. 55613474, koolitus@dialoog.ee
Tallinnas (digibüroo), tel. 55640737, tallinn@dialoog.ee
Narvas Kreenholmi 3, tel. 5135725, koolituskeskus@dialoog.ee