Keeleõpe välismaalastele

Keelehuvilistele teistest riikidest pakume võimalust õppida eesti ja vene keelt rühmatundides või individuaalselt. On ette tulnud sedagi, et välismaalased tellivad soome või inglise keele kursuseid. Need on enamasti Eestis õppivad välistudengid, pagulased ja Eestisse tööle tulnud inimesed. Tänapäeval on igas õpperühmas lisaks kohalikele õppijaid ka Ukrainast, Lätist või Venemaalt. Rühmades, mis töötavad inglise keele baasil, leidub õppijaid Inglismaalt, Soomest, Poolast ja teistest riikidest.

Suveajal ja mõnikord ka talvel tulevad Dialoogi 2 – 4 nädalaks keeleõppe eesmärkiga inimesed igalt poolt maailmast. Viimastel aastatel on meil õppinud inimesed Ameerikast, Inglismaalt, Austriast, Šveitsist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Iraanist, Indiast ja isegi Malaisiast.

Enamasti pakub õppijatele huvi eesti või vene keel. Nii nagu kõigil kursustel, järgime ka välismaalaste õpetamisel põhimõtet, et keel on suhtlusvahend. Seame eesmärgiks, et õpilane suudaks peale kursuse läbimist õpitavas keeles suhelda. Kõik keeleõppe vahendid on rakendatud selle tulemuse saavutamisele. Keeleõppe kaudu saab õppija aimu ka vastava maa kultuurist. Vajadusel pööratakse tähelepanu erialasele sõnavarale.

Välismaalastest õppijate seas on seni olnud kõige populaarsem eesti keel. Kursusele tullakse selleks, et saada lisaks keelele aimu ka meie kultuurist ja traditsioonidest. Mõnikord on huvi eesti keele vastu motiveeritud perekonnasuhetest, mõnikord ärikontaktidest, uute turgude ja võimaluste otsimisest. Kursusele tulijale ei saa me pakkuda kohalikes perekondades elamise võimalust, kuid võime hoolitseda hotellikoha olemasolu eest portaali booking.com vahendusel ja korraldada õppijatele kultuuriretki.

Õppeprogramm koostatakse pärast ankeedi ja keeletesti täitmist – keeleoskuse taseme väljaselgitamist, kui on juba teada, kui suures mahus tahab õpilane tunde võtta ja mis on tema koolituse eesmärk. Seda tehakse interneti teel enne, kui õpilane on Eestisse jõudnud. Õppeprogramm koostatakse vastavalt õpilase soovidele ja vajadustele nii tundide temaatika, leksika kui ka grammatika osas. Keeli saab õppida vene ja inglise keele põhjal, kuid oleme samuti õpetanud itaallastele vene keelt saksa, itaalia ning soome keele baasil. Õppimise tingimuste osas lepitakse kokku kirjavahetuses enne kursuse algust. Dialoog töötab kolmes Eesti suuremas linnas: Tallinnas, Tartus ja Narvas. Nõu saate küsida valides sobiva linna.

Kuid milleks vene keelt õppida Eestis? Kas poleks mõistlikum seda teha Venemaal? Meie kliendid ütlevad, et neile meeldib vene keelt siin õppida, kuna siin on siiski turvalisem. Soovi korral võib õpilane elada vene peres. Nendes Eesti piirkondades, kus on väga pikka aega elanud vene kogukond ja kus on sügavalt juurdunud vene traditsioonid, on võimalus tutvuda väga omanäolise ja huvitava kultuuriga ning suhelda vene keeles. Samuti on meie kursused soodsamad, kui keeleõpe Moskvas või Peterburis.

Välismaalased, kes elavad Eestis mitu kuud, õpivad rühmades koos meie kohalikega. Enamik inimestest, kes tulevad Eestisse keeleõppe eesmärgiga, hindavad kõrgelt oma aega ja on huvitatud individuaaltundidest. Samuti on meil üsna keeruline leida kaheks nädalaks koht rühmas, mis töötab mitu kuud. Õppetöö sellistes rühmades toimub 2 korda nädalas – see teeb kokku 4 ak. tundi nädalas, kuid õppetöö välismaalasega on 10 ak. tundi nädalas ja kestab 2 nädalat.

Dialoogis on võimalik individuaaltunde võtta ka Skype vahendusel. Meie õpetajad töötavad sel viisil õppijatega erinevatest riikidest ja selliste õppijate arv kasvab pidevalt.

Lisainfo saamiseks kirjutage meile: koolitus@dialoog.ee

Õppida soovijal palume esialgu täita ankeet.

Sooviavalduse ankeet

    Õppija isiklikud andmed:

    NM

    Saabumine:

    Majutus: