Books

Alates 2000. aastast tegeleb Dialoog keeleõpperaamatute müügiga ja see on üks Dialoogi peamisi tegevussuundi. On möödas ajad, mil õppijad kasutasid kohalike autorite koostatud õppematerjale, sest paremaid ei olnud saada. See on asendunud teadmisega, et häid õpikuid koostavad emakeeleoskajad ning et neid koostatakse keskkonnas, kus konkreetne keel on peamine suhtluskeel.

Dialoog esindab tuntud Euroopa kirjastusi ja püüab tuua Eestisse kvaliteetset ja tänapäevast õppekirjandust, mille on koostanud emakeeleoskajad: inglise keele õpikud tulevad Inglismaalt, saksa keele omad Saksamaalt, itaalia keele omad Itaaliast, vene keele omad Venemaalt, eesti keele omad Eestist, prantsuse keele omad Prantsusmaalt ja itaalia keele omad Itaaliast. Pakume klientidele ka keeleõpperaamatuid, mille on koostanud meie lähinaabrid: lätlased ja soomlased.

Õpikute valimisel on meile abiks usaldusväärsed nõuandjad ehk meie Koolituskeskuse Dialoog võõrkeeleõpetajad. Koolituskeskus Dialoog on korduvalt olnud välisriikidest toodud õpikute esimene katsetaja.

Meie müüdavad raamatud on üldjuhul avaldatud sarjana ja koosnevad mitmest tasemest. Iga taseme õppematerjalid koosnevad omakorda mitmest osast, mis on suunatud õpetajatele ja õppijatele: need hõlmavad õpikuid ja töövihikuid nii paber- kui ka digiversioonis. Lisaks õpikutele on komplektis ka mitmesugused õpetajale suunatud materjalid. Eelkõige tasub välja tuua õpetajaraamatut, kus selgitatakse samm-sammult iga teema käsitlust, antakse asjatundlikku metoodilist nõu ja pakutakse välja teste tulemuste mõõtmiseks. Lisaks õpetajaraamatule võib komplekt sisaldada e-materjale valge tahvli jaoks, plakateid ning heli- ja videomaterjale.

Dialoog pakub ka laia valikut õppematerjale, milles käsitletakse grammatikat, selliste oskuste arendamist nagu loetust või kuuldust arusaamine (audeerimine) ning suuline ja kirjalik suhtlemine mitmel eri viisil.

Väga populaarsed on kohandatud lugemisraamatud. Need aitavad saadud teadmisi praktikas kinnistada. Lisaks konkreetsele keeleoskustasemele kohandatud raamatutele saab Dialoogist osta kohandamata klassikalist ja moodsat võõrkeelset kirjandust.

Meie klientide seas on mitmesugused asutused, näiteks koolid, ülikoolid, raamatukogud ja keelekeskused, aga ka keelt õppivad eraisikud ja pedagoogid. Püüame anda oma klientidele kiiret ja asjatundlikku abi vajalike õpikute leidmisel, võttes arvesse õppijate vanust, huve, õppekava mahtu ja õppe lõppeesmärki.

Dialoogi Keeleõpperaamatute osakond koos Koolituskeskusega ja viib läbi õpetajatele erinevad seminarid. See on suur töö, kus on hõivatud kirjastuste esindajad ja lektorid, õpikute autorid, kohalikud kogenud pedagoogid.

Kontaktandmed

Kui soovite küsida nõu või osta raamatuid, võtke meiega ühendust e-posti aadressil raamatud@dialoog.ee või helistage telefonil 5556 0230 tööpäevadel kell 9.00–17.00.

Dialoogi kontorid:
Turu 9, Tartu, tel 5556 0230, raamatud@dialoog.ee
Gonsiori 13, Tallinn, tel 55560230, tallinn@dialoog.ee
Kreenholmi 3, Narva, tel 5556 0235, narva@dialoog.ee