Majandustarkvara Directo õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

Õppekeeleesti keel

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet + 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised Directo majandustarkvarast ning luua kompetents Directo peamiste funktsioonide rakendamiseks.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmised Directo majandustarkvarast. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Õpiväljundid

Õppekava läbinu oskab Directos kajastada ostu-, müügi- ja lao tehinguid, tunneb tarkvaratoote ülesehitust ning saab hakkama finantsaruannete koostamise ja esitamisega.
Kursuse läbimisel on õppija omandanud järgmised oskused:

 • Õppija suudab Directos navigeerida, otsida ja sisestada informatsiooni ja teha esmaseid seadistusi süsteemi personaliseerimiseks.
 • Õppija mõistab tarkvara seadistamise loogikat, suudab luua metaandmete süsteemi ning hallata kasutajaõigusi.
 • Õppija saab hakkama müügiks vajalike baasandmete sisestamisega, pika ja lühikese müügiahela kajastamisega ning vastava aruandluse koostamisega tarkvaras.
 • Õppija oskab tarkvaras käsitleda ostuarveid, kasutada seonduvat automaatikat ja seadistada lihtsama kinnitusringi.
 • Õppija saab hakkama lao dokumentide vormistamisega, oskab teha inventuuri ja koostada lao aruandlust.
 • Õppija oskab kirjeldada ja kasutada finantsaruandeid, kasutada põhivaraarvestust ja kuluaruandeid ning kajastada pangatehinguid tarkvaras.

Õppekava sisu:

Algkoolitus
 • Directosse logimine, veebipõhisus
 • Peamenüü navigatsioon
 • Kasutajamenüü
 • Wiki
 • Isiklikud seadistused
 • Otsingud lehitsejas
 • Log out
Seadistamine
 • Seadistuste asukohad
 • Süsteemi seadistused (ettevõtte andmed, kontod, ümardus)
 • Valuutad, keeled ja seeriad
 • Kontode, objektide, projektid, kmkoodide, tasumistingimuste ja -viiside asukohad.
 • Kasutajad, õigused ja paroolid.
Müük
 • Artikli ja klassi loomine
 • Kliendi loomine (sh km loogika)
 • Arve koostamine (pikk vs lühike müügiahel)
 • Müügireskontro, artikli statistika, kliendi statistika
Ost
 • Manuste postkast
 • E-arve
 • Hankija kaardi automaatika
 • Ostuarve koostamine
 • Menetlus
Ladu
 • Sissetuleku koostamine
 • Ostusoovitus
 • Laoseisu aruanne
 • Inventuur
Finants
 • Finantsaruannete kirjeldamine (Bilanss, Kasumiaruanne, pearaamat, KMD)
 • Finantsaruandlus (ostureskontro, müügireskontro, laekumata/tasumata arved)
 • Pank (laekumine, tasumine)
 • Põhivara ja väikevahendid
 • Kuluaruanded

Õppemeetodid

Õppekava sisule vastavad koolitustunnid, mis sisaldavad nii teoreetilist õpet kui ka omandatud teadmiste praktiliseks rakendamiseks ettevalmistatud ülesandeid. Lisaks kontaktõppele sisaldub õppes ka iseseisvat tööd Directo juhendmaterjalidega.

Õppekeskkond

Koolitus toimub digitaalõppe vormis MS Teamsi keskkonnas.

Õppematerjalid

Baasteadmiste omandamist toetavad õppematerjalid:

Tarkvara juhendmaterjalid Wiki keskkonnas

Ligipääs tarkvara demokeskkonda

Testide keskkond

Lõpetamise tingimused

Koolituse eduka läbimise eelduseks on vähemalt 75% õppetundides osalemine ja 100 punktilise testi läbimine minimaalselt tulemusele 60 punkti. Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale sertifikaat, mis tõendab Directo majandustarkvara baasteadmiste tundmist ning rakendamise oskust.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Koolitust viivad läbi Directo majandustarkvara spetsialisti tasemel valdavad koolitajad, kes omavad tarkvara konsulteerimise kogemust minimaalselt viis aastat ning on juhtinud vähemalt 50 ettevõtte majandustarkva juurutusprotsessi.

Õppekava on koostatud Directo OÜ spetsialistide poolt ning kinnitatud Dialoog Koolituskeskuse juhataja Nadežda Valk poolt 21.01.22.