Reklaami ja ärimeedia kursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

Õppekeel: inglise keel, vene keel

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda erialased teadmised reklaami ja ärimeedia valdkonnast.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Antud kursus teadlikult kohandatud iga taseme ja profiiliga äriinimestele, kellel otsene ettevõtlus- või meediaharidus puudub. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Õpiväljundid

Õpe käsitleb reklaami- ja turundusagentuuride kriitilisi ja vajalikke tööaspekte ja strateegiaid, reklaami loomise tuuma, disaini ja teostuse saladusi, reklaamikampaania põhimõtteid, C2B (tarbija ettevõttele), B2B(ettevõtetevaheline) mehhanisme. Osa kursusest sisaldab spetsiaalset “Loovuse ja innovatsiooni arendamise” teed kui kriitilist ärimeedia haldamise aspekti.

Kursuse läbides saab õpilane täieliku arusaamise rakendusreklaamist ettevõtete ja väikeettevõtete jaoks, selle loomise mehhanismist, mõistmisest ja analüüsist.

Õpilane oskab hallata rakendusreklaami strateegiaid.

Õpilane oskab arendada kommertsreklaame alates esialgsest ideest kuni lõpliku tootmiseni ja viia läbi täismahus tõhusaid kampaaniaid.

Õpilane oskab kasutada psühholoogiliste ja manipuleerimisoskuste resursse, et luua tipptasemel reklaamsõnumeid.

Õppekava sisu:

 1. Sissejuhatus. Üldine lähenemine, terminid, perspektiivid. Rakendusreklaami (AA inglise k.) kursuse eesmärk. AA professionaalsed aspektid täna ja tulevikus. Reklaami lühiajalugu. Reklaamifilosoofia.
 2. Reklaamianalüüsi üldpõhimõtted. Visuaalsed ja verbaalsed keeled. Staatilise reklaami lugemise tasapinnad. Roland Barthes ja muud näited. Lühike sissejuhatus Freudi/Jungi teooriatesse kui arhetüüpnähtuse sissepääsuks, mis on reklaami loomisel ja tajumisel ülioluline.
 3. Arhetüüp nagu see on. Valitud arhetüüpide loend ja selle rakendamine teatud reklaamidele. Visuaalsed näited koos analüüsiga. Vead arhetüüpide kasutamisel.
 4. Dünaamiline reklaam. Aeg dünaamilises reklaamis (reklaamid vs. reklaamkuulutused). Näited. Muinasjutt kui arhetüübi segment. Müüdi struktuur (lühikokkuvõte) ja seos reklaamiga. Retoorilised kujundid reklaamis.
 5. Kommunikatiivne strateegia, mis aitab reklaamis “valetada”. Mentaalsed lõksud ja nende rakendamine praktilistel juhtudel. Inimese psühholoogilised klastrid kui reklaamimootorid.
 6. Väikeettevõtete reklaamisaladused.
 7. Brändingu üldised aspektid. Bränding läbi reklaamiprisma. Kaasaegne minimalistlik reklaam ja selle eripära.
 8. Logotüüp kui turunduse visuaalse ja kommunikatiivse strateegia olemus. Tulevik reklaami ja kommertssemiootika jaoks.

Õppemeetodid

Kursuse käigus jagatakse osalejad gruppidesse (väikeklassi puhul on see üks grupp), moodustades kunstliku reklaamiagentuuri meeskonna, kes tegelevad “päris” juhtumitega (kui kellelgi õppijatest on ettevõte, siis võetakse kasutusele tegelik juhtum koos edasise rakendamise ja juurutamisega). Üliõpilane koostab kaetud materjalide põhjal samm-sammu haaval reklaamikampaania erinevatele platvormile (ajaleht, veeb, video, raadio jne).

Õppekeskkond

Koolitus toimub digitaalõppe vormis.

Õppematerjalid

 • Reaalsete reklaamjuhtumite näidised (reklaamiagentuuridest, ühildades need õppejõu kogemuse ning kõige ilmekamate kampaaniatega)
 • Materjalid järgmiste reklaamgruppide teoreetilisest pärandist: Coke, Synectics, Ogilvy, Dentsu, Naked
 • Klassikud semiootikast ja kommertsmeediast (nt. Barthes, Hopkins, Solis jt.)
 • Õppejõu kogutud/koostatud materjalid

Lõpetamise tingimused

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus või tõend, mis tõendab reklaami ja ärimeedia erialaste teadmiste tundmist ning rakendamise oskust.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

1. osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud kontaktõppe tundides
2. kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja kontaktõppe tundide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Üle 20-aastane kogemus reklaamiäris alates tekstide kirjutamisest kuni lühireklaamide loomiseni. Lektor kursustel “Reklaam: esteetika, semiootika, praktika”, “Suurejoonelise esitluse loomise põhimõtted” ja “Loominguline kool” RBR Tokyo Meediakolledži RBR-s, Tartu Ülikoolis, Eesti Majanduskoolis Tallinnas ja Helsingis.

Õppekava on koostatud aine lektori Gleb Netchvolodov poolt ning kinnitatud Dialoog Koolituskeskuse juhataja Nadežda Valk poolt 14.06.22.