Tuvasta keeleoskus A1

A1-mõistmine kuulamisel
Saan aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad mind,  oskanminu perekonda ja minu vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.
A1-mõistmine lugemisel
Saan aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
A1-Rääkimine - suuline suhtlus
Oskan lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning mind vestlemisel aitab. Oskan küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
A1-rääkimine - suuline esitus
Oskan kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elan, ja inimesi, keda tunnen.
A1-kirjutamine
Oskan kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
Scroll Up