Sireliis Vilu

Haridus: kõrgem: Tartu Ülikool BA 2015, eriala: Eesti ja soome-ugrikeeleteadus; Tartu Ülikool 2015 eriala: eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 2019. Dialoogis töötab alates 2020.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Sireliis Vilu on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning edasi õppinud eesti keele ja kirjanduse ja eesti keele võõrkeelena õpetajaks.

 Õpetan eesti keelt inglise ja vene keele baasil. Väärtustan oma tundides elulisust ja minu eesmärgiks on kasvatada õpilastes vajalikke oskusi ning julgust, et suhelda vabalt ja enesekindlalt kõigis situatsioonides.

 Lisaks õpetajatööle tegelen tõlkimise ja toimetamisega.

 Vabal ajal meeldib lugeda väärtkirjandust, õppida võõrkeeli ning reisida.

Scroll Up