Jelena Šiškina

Haridus: lõpetasin 2014. aastal Donbassi riikliku pedagoogikaülikooli Gorlovski võõrkeelte instituudi. Eriala: inglise keel. Kvalifikatsioon: inglise ja saksa keele ning väliskirjanduse õpetaja.

Pedagoogiline kogemus:4 aastat.

Minust

Olen sündinud ja kasvanud Ukrainas. Elan 2022. aastast Tartus. Olen õppinud tundma eesti keelt ja Eesti kultuuri.

Olen sündinud filoloog ja juba varases lapsepõlves avaldus minus kalduvus õppida humanitaaraineid.

Töökogemust on mul kokku kaheksa aastat, millest neli aastat olen õpetanud lastele inglise keelt. Töötasin lasteaias kasvataja, sotsiaalpedagoogi ja inglise keele õpetajana.

Inglise keel on ühtaegu nii minu eriala kui ka hobi, seepärast tegelen hea meelega oma keeletaseme parandamisega, korraldan keelekursusi õpilastele ja käin ka ise koolitustel. Sarnaselt maailmaga areneb ja muutub pidevalt ka keel ja õpetaja peab muutustega kaasas käima. Inglise keel on universaalne ja populaarne keel ning selle tundmine on mind välisreisidel korduvalt hädast välja aidanud. Inglise keele valdamine on nii tava- kui ka tööelus väga vajalik, ja seda teadmist üritan ka oma õpilastele edasi anda.

Leian, et võõrkeele õppimine peab valmistama õppijale eelkõige rõõmu ning laiendama tema silmaringi ja äratama huvi teiste kultuuride vastu.

Õppimisel tuleks kasutada „elavat“ keelt ja tänapäevaseid õppematerjale – see köitiski mind koostöös Dialoogiga.

Vabal ajal meeldib mulle lugeda ingliskeelseid artikleid ja raamatuid.

Minu hobid on keeled, psühholoogia ja filosoofia. Armastan veeta vaba aega looduses koos pere ja sõpradega ning reisida.