Maria Piik

Haridus: Kõrgem, Tallinna Pedagoogikaülikool 1993, eriala: eesti keel ja kirjandus, võrdsustatult MA.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1991, Dialoogis töötab alates 1993.  

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Maria Piik on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen eesti keele filoloogi hariduse omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Õpetajana olen töötanud üle 25 aasta, peaaegu kogu selle aja jooksul olen teinud koostööd Dialoogiga. Õpetajaamet on minu jaoks väga mitmekülgne, loominguline ja emotsionaalne. Õpetades ja täiendades, arenen iga päev ka ise nii inimese kui asjatundjana. Kuna tunnen, et minus on maailmaparandaja pisik, siis aitan, nõustan, juhendan õppijaid suurima heameelega. Rõõmu ja uhkust pakuvad aastast aastasse õppijate teated eksamite sooritamistest ja parematest töökohtadest ning võimalustest.

Mulle meeldib õpetada nii lapsi kui täiskasvanuid. Huvi ja motivatsioon on jõud, mida peab „tõrvikuna“ alati kõrgel hoidma, sest need ajendavad väikseid kui ka suuri edasi liikuma ja arenema. Olen aru saanud, et “õpilane pole anum, mida tulebtäita, vaid tõrvik, mis tuleb läita” (Plutarchos). Läita aga tuleb eneseusalduse, innustuse ja hakkama saamisega, huviga eesti keele ja kultuuri vastu, sooviga edasi areneda ja motiveerida omakorda teisi.

Eelistan pigem rühmaõpet, sest meeskonnana tegutsedes, tekib eriline sünergia. On ülim õnn, kui õppijad on toetavad, avatud , motiveeritud andma endast positiivset panust ning valmis aktsepteerima ja tunnustama teineteist sellisena nagu nad on.

Olen aru saanud, et mitte mitmuse osastava oskus ei ava teiste inimeste südameid, vaid ikka naeratus, avatus, huumorimeel ja paindlikkus. Sellepärast püüan igas tunnis tegeleda ka loovuse ja spontaansuse arendamisega. Elu seab ju meile iga päev uusi väljakutseid ning need nõuavad loomingulist ja paindlikku lähenemist. Tunnis toimub reaalsete eluliste situatsioonide läbimängimine, eesti tähtpäevade tähistamine, uudiste arutamine jne. Külastame ühiselt muuseume, teatrit, kino, käime kohvikus ja linnaekskursioonil. Juhendajana näitan, kui palju on tegelikult veel võimalusi õppida keelt väljaspool tundi.

Vabal ajal meeldib mulle looduses käia, lugeda, uurida eeterlikke õlisid, tegeleda joogaga ja tantsida.

Scroll Up