Maret Olo

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool 2005, eriala: pedagoogika, magister artiumi kraad.

Pedagoogiline kogemus: alates aastast 1980, Dialoogis töötab alates 2018.  

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Maret Olo on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Insituudi eesti keele ja kirjanduse erialal ja Tartu Ülikooli pedagoogika magistrantuuri.

Üle 20 aasta olen töötanud Tartu Õpetajate Seminaris ja Tartu Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse didaktika lektorina.

Olen andnud omapoolse panuse tulevaste klassiõpetajate, lasteaiaõpetajate ja eesti keele kui võõrkeele õpetajate teoreetilisse ja praktikaalasesse ettevalmistusse.

Lisaks tasemeõppele olen osalenud erinevate kursuste läbiviimisel Tartu Ülikooli täienduskoolituses.

Dialoogis töötan eesti keele õpetajana. Teen seda tööd, kuna armastan eesti keele ja kultuuri õpetamist. Õppetöös eelistan rühmatööd täiskasvanutega ja õpikuna „E nagu Eesti“ uues versioonis.

Scroll Up