Lauriina Targijainen


Õpetaja endast:

Õpin Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust, eriala laiendusena eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. 

Noore õpetajana pean oluliseks õpilase ja õpetaja vahelist suhet. Minu suurim rõõm on näha, kui õpilane avaneb ehk muutub julgemaks keele kasutamisel. Proovin oma töös olla toetav ja motiveeriv, et õpilasel oleks positiivne õpimotivatsioon.

Mulle meeldib õpetamisel kasutada interaktiivseid õppemeetodeid ja võimaluse korral paaristöid, mille läbi õpilased ise aitavad üksteist.

Kui ma ise loengutes ei ole või õpilasi ei õpeta, siis veedan aega pere ja sõpradega, trenni tehes, õppides ja vahel kirjutan ka blogipostitusi enda blogisse.

Scroll Up