Kerly Õim (lapsehoolduspuhkusel)

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal.

Dialoogis olen ametis koolituste korraldajana.

Oma töös meeldib mulle kõige rohkem suhelda klientidega ning aidata neil leida nende jaoks parim võimalus oma keeleoskuse täiendamiseks.

Minu klientideks on kõik, kes soovivad täiendada kas enda, oma lapse või oma ettevõtte töötajate keeleoskust. Samuti suhtlen palju meie õpetajate ning erinevate ettevõtete ja ametiasutustega.

Suurimaks tunnustuseks tehtud töö eest pean rõõmsat ning rahulolevat klienti ja kolleegi. Loodetavasti olen oma töös saanud olla klientidele abiks sobiva kursuse või õppemeetodi leidmisel ning seeläbi aidanud kaasa nende elukvaliteedi tõusule ja parema töökoha leidmise võimalusele.

Vabal ajal meeldib mulle lugeda, tegeleda tervisespordiga ning veeta aega koos perega.

Scroll Up