Julia Klotško

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis vene ja slaavi filoloogiat.

Dialoogis töötan tõlkekorraldajana, varem tegin koostööd tõlkijana.

Eriti meeldib mulle mu töös selle mitmekülgsus, suhtlemine väga erinevate inimestega: erinevate keelte tõlkijatega, notaritega, tõlke tellijatega, kelle hulgas on eraisikud ja asutused.

Meeldib ka suur infovool. Kuna see töö nõuab palju teadmisi, õpin ma iga päev midagi uut. Arvan, et see on väga oluline – inimene peab õppima kogu elu, siis ta areneb.

Esmatähtis minu töö puhul on see, et klient saab kvaliteetset ja kiiret tõlketeenust õigeks ajaks.

Erakordsena on meelde jäänud kliendid, kellel oli väga kiire, tõlget oli vaja tunni jooksul. Ja me saime hakkama!

Vabal ajal ma loen, jalutan, kirjutan jutte, valmistan looduskosmeetikat. Minu hobi on parfüümide kollektsioneerimine. Olen kassiinimene.