Igor Kotjuh

Haridus: Kõrgem, Tartu Ülikool, eriala: eesti keel võõrkeelena BA; Tallinna Ülikool, eriala: kirjandusteadus MA.

Õpetaja kvalifikatsioon: Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Keeleameti poolt kinnitatud, et õpetaja Igor Kotjuh on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Õpetaja endast:

Olen sündinud 1978. aastal Võrus ning maast madalast elanud erinevate keelte keskel. Vene keel – pereringis ja koolis, võru keel – raamatukogus ja kaupluses, eesti keel – hoovis ja trennis, ukraina ja valgevene keel – suvevaheajal sugulaste juures.
Kuuldu analüüsimisest ja tõlkimisest sai mu eriala ja töö. Lõpetasin Tartu Ülikooli (BA, eesti keel võõrkeelena) ja Tallinna Ülikooli (MA, kirjandusteadus).
Kuidas ma töötan keelega? Kirjutan luulet ja artikleid, tõlgin ilukirjandust ja tarbetekste, toimetan ja annan välja raamatuid.
Sõna on lugu, emotsioon, läkitus. Jälgin hoolega enda keelekasutust ning hindan seda teiste juures.
Keelte kõrval mulle meeldib muusika, eelkõige nu-jazz ja alt-rock. Tutvun pidevalt muusikute uue loominguga ning loodan kunagi saada muusikakriitikuks.
Miks mul on küll nii tundlikud kõrvad? 🙂

Minu õpilased on uudishimulikud ja tähelepanelikud, tunnevad huvi eesti kultuuri vastu ja soovivad areneda eesti keele õppimises. Õpetan vene või inglise keele baasil, viaskype, sest siis saan ka reisida. Tere tulemast! Добро пожаловать! Welcome!

Scroll Up