Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Keeleõpe


Keeleõpe Dialoogis koosneb:

1. Keeleõpe Eestis

a) Täiskasvanutele - Koolituskeskuses Dialoog

b) Lastele - Laste Keeltekeskuses                               

 

2. Keeleõpe Dialoogi kaudu rahvusvahelistes keeltekoolides  (Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Venemaal, Itaalias jne)

a) Täiskasvanutele 

b) Lastele ja noortele                               


3. Keeleõpe välismaalastele  Tallinnas, Tartus,  Narvas,

a) Eesti keel

d) Vene keel                            

Koolituskeskuses Dialoog ja Laste Keeltekeskuses saab õppida auditoorselt eesti, inglise, saksa, vene, soome keelt. Individuaalselt ja Skype abil võib ka õppida peale nimetatud keelte veel paljusid muid keeli.

Eesti ja inglise keelt on võimalik õppida kuuel tasemel  lähtudes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskuse tasemetest (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Teisi keeli võivad õppima
tulla algajad  (A1), veidi õppinuid (A2) ja kesktaseme õppijad (B1). Pakume üldkeele, suhtluskeele ja tööalase keele õppekavasid. Individuaalkursuste õppekavad  koostame vastavalt õppija soovidele ja eesmärkidele. Õppija  loal avaldame individuaalkoolituste õppekavad Dialoogi kodulehel. 


Kogu õppeaasta jooksul alustavad uued rühmad ja eratunnid, kuid terve aasta kestvad kursused algavad enamasti septembris ja lõpevad mais-juunis. Rühmaga saab vabade kohtade olemasolul liituda ka vahepealsel ajal. Selleks tuleb läbi testimise kindlaks teha õppida soovija keeleoskuse tase. 

Peame oluliseks, et õppijatel oleks kasutada tänapäevased õppematerjalid.  Enamasti saavad õpilased originaalmaterjalid – õpiku ja töövihiku. Keel on muutuv nähtus, seega pöörame suurt tähelepanu keeleõppe materjalide ja meetodite ajakohasusele ja värskusele. 


Viimastel aastatel on väga nõutav inividuaalne õppevorm nii auditoorselt kui ka Skype abil. Koolituse programm koostatakse lähtudes Teie vajadustest ja ajalistest võimalustest (nt graafikuga töö puhul). Õpetaja ainult Teie päralt ja õppija saab ise valida õppetöö toimumise aja ja intensiivsuse, samuti kursuse teemad ja mahu. Individuaalselt võivad õppida nii täiskasvanud kui ka lapsed. 

Asutustele pakume võimalust tellida töötajate koolitus oma ruumidesse  või viia koolitus läbi meie õppeklassis. Korralik eeltestimine  võimaldab moodustada asutusel minirühmad: 2 - 4 õppijat, väikesed rühmad: 5- 6 inimest,  suuremad tavarühmad: 7 -10 inimest.

Kõrge tulemuse saavutamiseks pöörame suurt tähelepanu iseseisvale tööle. Soovitame iga päev, kaasarvatud nädalavahetused tegelda  vähemalt 30 minutit õpitava keelega.

Tuleb arvestada, et iga taseme omandamiseks  vajab õppija  keskmiselt 200 ak. tundi  õppeaega, mis koosneb  auditoorsest ja iseseisvast tööst. Seda tasemetel A1, A2, ja B1 iga  tase nõuab 200-300 ak.tundi ning B2, C1 iga tase isegi 400-500 tundi tööd. 

Keeleõppe puhul on väga oluline positiivne hoiak õpitava keele ja kultuuri suhtes. Positiivsed emotsioonid mõjuvad mäluprotsessidele ja aitavad meeles pidada juba omandatud väljendeid. 

Iga inimene on võimeline omandama peale emakeele  mitu võõrkeelt.  

Mis peamine – keele õppimine toimugu rõõmuga.


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL