Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Õppekorralduse alused


 

Üldkorraldus

Koolituskekus Dialoog korraldab täienduskoolitust järgmistes õppevaldkondades:
a) Humanitaaria: võõrkeeled ja –kultuurid;
b) Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadus;

c) Ärindus ja haldus: majandusarvestus ja maksundus. 

Ülalmainitud valdkondade kursused jagunevad lühiajalisteks, mis kestavad  kahest nädalast kuni ühe semestrini, ning pikaajalisteks, mis algavad septembris ja lõpevad mais. Keeleõpingutega saab liituda jooksvalt ka hiljem, vastavalt keeleoskuse tasemele. Keeleoskuse testimine toimub elektrooniliselt, vajadusel toimub vestlus ka vastava keele õpetajaga. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, Koolituskeskuse Dialoog ühe tunni pikkus on 45 minutit, Laste Keeltekeskuse eelkooli ja algkooli laste  on tunni pikkus 40 minutit.

Õpikeskkond

Õppetunnid toimuvad mugavates ning nüüdisaegse õppetehnika ja õppematerjalidega sisustatud ruumides. Tundide vaheajal õppijatele pakutakse kohvi või teed. Tunnis luuakse positiivne ja toetav õhkkond. Keeleõpikud ja töövihikud ei kuulu koolituse hinna sisse, neid saab osta Dialoogi raamatupoest.

Kursusele registreerumine ja vastuvõtt

Kursusele saab registreeruda e-mailiga:

Tartus:    koolitus@dialoog.ee;
Narvas:   koolituskeskus@dialoog.ee;
Tallinnas:   tallinn@dialoog.ee,  

samuti Dialoogi büroodes:  

Tartus aadressil Turu 9;
Tallinnas Gonsiori 13-23;
Narvas Kreenholmi 3.

Kõik Dialoogi bürood Tartus, Tallinnas ja Narvas  on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00 – 17.30.

Kursusele registreerimiseks testide abil selgitatakse võlja õppija tase; õppija eesmärk ja  tundide maht eesmärki savutamiseks. Keelekoolituste algtaseme rühma registreerijatelt ei eeldata eelnevaid oskusi. Kui varasem keeleõppe kogemus on nõutav, tuleb teha läbi vastav keeletest. Koolitusele registreerimisel õppija tutvub Dialoogi õppekorralduse tingimustega ja nende nõustumisel kirjutab oma nõusoleku avaldusele registreerimiseks ja saab registreerimise kinnitus.  

Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadetakse registreerujale vastav arve. Õppetasu saab maksta nii sularahas või kaartiga büroodes kui pangaülekandega. Selgitusse palume märkida arve number, kursuse nimi ja osaleja nimi. Tasumisega viivitamisel kohustub Õppija maksma viivist 3% iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast. 

Soodustused on ette nähtud peredele, kus õpib Dialoogis korraga 2 või rohkem pereliiget.

Õppija garanteerib endale koha, kui kursuse tasu laekub ettenähtud kuupäevaks. Kui koolituse kestus on pikem kui 2 kuud, on õppijal võimalus tasuda koolituse eest järelmaksuga vastavalt õppetasu maksegraafikule. 

Tulumaksusoodustus

Keeleõppe kulusid saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest  maksjale tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursusest loobumine

Kursusest loobumise korral palume sellest Dialoogi koolituse korraldajat viivitamatult teavitada. Kui koolitusest loobutakse vähem kui 2 päeva enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt, segab õppetööd või kahjustab Dialoogi head nime. Samuti õppetasu osamakse maksmata jätmise tõttu.

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid vähemalt 60% ulatuses ja on osalenud vähemalt 75% auditoorsest tööst. Õppijale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Tunnistusi ja tõendeid edastatakse elektroonilisel teel. Tunnistusi paberkandjal ei väljastata.

Muudatused tunniplaanis

Dialoogil on õigus teha õppeplaanis muudatusi, sealhulgas kursusts edasi lükata. Kursuse algaja muutmise või koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse 10 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kirjalik vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 7 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on vaide esitajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

 


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL